Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса ТристановаМагістрат

Орган станового управління в містах, що одержали магдебурзьке право.

Опубліковано 4 роки тому


Земские управы

Земські управи — органи місцевого самоврядування в дореволюційній Росії.

Опубліковано 4 роки тому

Дворянские комитеты

Дворянські комітети – губернські органи, ств. спец. рескриптом імп. Олександра II з метою розроблення проекту положень про умови скасування кріпацтва в Російській імперії.

Опубліковано 4 роки тому


Городские управы

Міські управи — виконавчі органи міських дум. Створені відповідно до Городового положення від 16 червня 1870 р. Складалися з виборчих голови і кількох членів, мали канцелярії з відділами, постійні і тимчасові виконавчі комісії. Ліквідовані у лютому 1918 р.

Опубліковано 4 роки тому


Городская реформа 1870 г.

Міська реформа 1870 р. Городове положення від 16 червня 1870 р. За Міською реформою створені виборні міські думи: Зіньківська, Золотоніська, Кобеляцька, Костянтиноградська, Кременчуцька, Лохвицька, Лубенська, Переяславська, Пирятинська, Полтавська, Роменська, Хорольська.

Опубліковано 4 роки тому

Райці, ратмани, радники

Райці, ратмани, радники (від нім. Rat – рада і Mann – людина) – члени ради магістрату, яка відала судом, поліцією, наглядала за торгівлею тощо

Опубліковано 4 роки тому

Волостные правления

Волосні правління. Створені на підставі указу “Про розподіл казенних поселень на волості і про порядок їх внутрішнього управління” від 07.08.1797 р. як органи самоуправління козаків, удільних і державних селян.

Опубліковано 4 роки тому

Войт

Війт – керівник місцевого самоуправління в 16-18 ст. в Україні, яке грунтувалося на магдебурзькому праві.

Опубліковано 4 роки тому