Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса ТристановаЛитовські статути

Кодекси права Великого князівства Литовського, що діяли па захоплених ними українських землях.

Опубліковано 4 роки тому

Лавные суды

Лавні суди – суди в Речі Посполитій, які діяли і в Україні у 17 – другій пол. 19 ст.

Опубліковано 4 роки тому

Лавники

Лавники – члени лавних судів у Речі Посполитій, які діяли і в Україні з 17 – до другої пол. 19 ст. у містах, що користувалися Магдебурзьким правом.

Опубліковано 4 роки тому

Люблінська унія 1569 р.

Об’єднання Польщі і Великого князівства Литовського в єдину державу — Річ Посполиту.

Опубліковано 4 роки тому

Конотопские статьи 1672 г.

Конотопські статті 1672 – українсько-московський договір, підписаний 17.6.1672 у Козачій Діброві поблизу Конотопа (тепер Сумська обл.).

Опубліковано 4 роки тому

Магдебурзьке право

Міське право за феодалізму, за яким міста звільнялися від управління і суду феодала.

Опубліковано 4 роки тому

Коломакские статьи 1687 г.

Коломацькі статті 1687 – міждержавний договір, укладений 25.7.1687 на р. Коломаку (тепер Харківська обл.) між новообраним гетьманом України І. Мазепою й козацькою старшиною, з одного боку, та московськими царями Іваном і Петром та царицею Софією, з другого. Договір складався з 22 пунктів (статей).

Опубліковано 4 роки тому

Коломакские петиции 1723 г.

Коломацькі петиції 1723 (Коломацькі чолобитні) – два звернення козацької старшини до російського імператора Петра І, складені влітку 1723 у військовому таборі над р. Коломаком і вручені царю канцеляристом Іваном Романовичем.

Опубліковано 4 роки тому


Березневі статті 1654 р

Березневі статті 1654 р. (статті Богдана Хмельницького) комплекс документів, які регламентували політичне і правове становище Гетьманщини після Переяславської ради і включення України до складу Московського царства.

Опубліковано 4 роки тому

Казацкое право

Козацьке право – сукупність звичаєвих норм (приписів), переважна більшість яких виникла в Запорізькій Січі.

Опубліковано 4 роки тому

Межовий суд

Межовий суд. Створено у 1834 р.

Опубліковано 4 роки тому

Мирові суди

Мирові суди – особливий вид суду в Російській імперії, в тому числі й на території України для розгляду дрібних кримінальних злочинів, за які передбачалося тюремне ув’язнення до одного року та цивільних справ з ціною позову до 500 рублів.

Опубліковано 4 роки тому

Московські статті 1665 р

Московські статті 1665 р. — договірні умови між козацькою старшиною і царським урядом, що їх підписав 11 жовтня гетьман І. Брюховецький у Москві.

Опубліковано 4 роки тому

Земский уездный суд

Земський повітовий суд. Створений у 1763 р. для розгляду цивільних справ.

Опубліковано 4 роки тому