Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса ТристановаУкраїнська державна академія мистецтв

Українська державна академія мистецтв – перша українська вища мистецька школа. Заснована у серпні 1917 у Києві комісією на чолі з Г. Павлуцьким, створеною за розпорядженням генерального секретаря освіти І. Стешенка.

Опубліковано 4 роки тому

Обозний

Обозний – виборна службова особа, яка займала одну з найвищих державних і військових посад у Гетьманщині в 17-18 ст. Поділялися на генеральних і полкових О.

Опубліковано 4 роки тому

Канцелярист

Канцелярист — назва молодшого службовця однієї з канцелярій: Генеральної військової канцелярії, Генеральної скарбової канцелярії, Канцелярії генеральної військової артилерії, Канцелярії малоросійського генерал-губернатора, полкової канцелярії, сотенної канцелярії.

Опубліковано 4 роки тому

Мала Рада

Мала Рада – орган Української Центральної Ради, створений у квітні 1917, який діяв між її пленарними засіданнями.

Опубліковано 4 роки тому

Казацкая старшина

Козацька старшина – військовий та адміністративний керівний склад Запорізької Січі, реєстрового козацтва, Гетьманщини, а також Слобідської України.

Опубліковано 4 роки тому

Казацкая рада

Козацька рада (січова рада, військова рада) – орган козацького управління, що існував на Запорізькій Січі, в реєстровому козацькому війську та у Гетьманщині у 16-18 ст.

Опубліковано 4 роки тому

Наказний отаман

Наказний отаман – тимчасова командна посада у Армії УНР у 1919-20.

Опубліковано 4 роки тому

Наказний гетьман

Наказний гетьман – урядова особа в Україні у 17-18 ст., що тимчасово обіймала посаду гетьмана.

Опубліковано 4 роки тому

Есаул

Осавул – виборна службова особа, що обіймала одну з військово-адміністративних посад (т. зв. урядів) у Гетьманщині. В 17-18 ст. О. поділялися на генеральних (див. Генеральний осавул), полкових і сотенних.

Опубліковано 4 роки томуПолкова канцелярія

Полкова канцелярія – установа полкової адміністрації в Україні в другій пол. 17-18 ст.

Опубліковано 4 роки тому

Полкова старшина

Полкова старшина – збірна назва представників військової та цивільної адміністрації, які здійснювали керівництво військово-територіальної одиниці – полком.

Опубліковано 4 роки тому


Полкова рада

Полкова рада – орган полкового самоврядування у Гетьманщині в другій пол. 17-18 ст.

Опубліковано 4 роки тому