Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Духовная консистория

Полтавська духовна консисторія – колегіальна установа при єпархіальному архієреї Полтавської єпархії, вищий орган управління православної церкви в єпархії, наділений церковно-адм. та судовими функціями.

Консисторія

У 1890 П. д. к. поділялася на чотири столи (розпорядчий, судовий, метричний і шлюбний, господарський), казначейство, реєстраційний стіл та архів. Усі столоначальники були членами консисторії. Припинила існування на поч. 1920.

У 1916 в архіві П. д. к. зберігалося 243054 справи у 4 великих спеціально обладнаних кімнатах. Документи ПДК надійшли на зберігання до Полтавської губ. архівної комісії, ймовірно, 1921 у кількості до 300 тис. од. зб. На 01.09.1939 у фонді налічувалось 10969 од. зб. Під час німецької окупації Полтавської обл. (1941–1943) майже всі документи ПДК загинули, залишилось 88 од. зб. за 1775–1918. У 1950-і бл. 600 справ було передано на зберігання до Полтави архівними установами УРСР та Харківським обласним державним архівом; у січ. 2002 до фонду були приєднані 35 од. зб. – описи на втрачені під час Другої світової війни документи ПДК, які втратили свою облікову функцію. Станом на 01.08.2002 у фонді налічувалося 672 од. зб. за 6 описами. Серед них можна знайти: укази Катерини II, Сенату, Св. Синоду, консисторії; справи про висвячення та призначення осіб духовного звання; метричні та клірові книги, сповідні відомості та книги шлюбних опитів церков; звіти економа архієрейського дому; описи церковного майна; прибутково-видаткові документи церков. До метричних книг, сповідних та клірових відомостей, що зберігаються у фонді, складений географічний покажчик. Укази ПДК за 1797–1843 зберігаються у фонді Пирятинського духовного правління. Для ознайомлення із документами консисторії до 1786 необхідно звернутися до Центрального державного історичного архіву України у Києві, де їх можна знайти у фонді Переяславсько-Бориспільської духовної консисторії.

Літ.: Грановский, 1901; Коротенко В.В. Генеалогічні матеріали у фонді Полтавської духовної консисторії. ДАПО. Географічний покажч. (ф.706, оп. 2, 3, 4, 5) // ПЄВ. – 2002. – № 8. – С.87-98.

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua