Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Городские думы

Городские думы

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 560

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

Міські думи — виборні розпорядчі органи міського самоврядування. Засновані у 1785 р. відповідно до "Жалуванної грамоти містам" на засадах станового представництва (Градизька, Зіньківська, Золотоніська, Кобеляцька, Костянтиноградська, Кременчуцька, Лохвицька, Лубенська, Миргородська, Переяславська, Пирятинська, Полтавська, Прилуцька, Роменська, Хорольська). Міська реформа 1870 р. замість станового представництва встановлювала обрання членів Міської думи на основі майнового цензу. Правом голосу користувалися лише власники нерухомого майна. Більшість міського населення була позбавлена виборчих прав. За даними 1874 р., до вищезгаданих додалися думи в Гадячі та Глинську. Городове положення 1892 р. ще більше обмежило кількість виборців, посилило нагляд царської адміністрації за діяльністю Міських Дум. Ліквідовані 20 лютого 1918 р.

Міська дума - виборний розпорядчий орган міського самоврядування в Російській імперії. Заснована в 1785 “Жалуваною грамотою містам” на засадах станового представництва. Населення міста поділялося на шість розрядів, кожний з яких посилав депутатів до міського зібрання. З членів зібрання обиралась Загальна М.д., а зі складу думи - її постійно діючий орган Шестигласна дума (входило 6 чоловік, по одному від кожного розряду міського населення). Виконавчим органом М.м. була міська управа на чолі з міським головою. У містах Лівобережної України та Слобідської України М.д. встановлено з 1785, у містах Правобережної України -після приєднання до Російської імперії в 1793, Міська реформа 1870 замість станового представництва встановила обрання строком на 4 роки гласних (членів) М.д. на основі майнового цензу. Правом голосу користувалися лише власники нерухомого майна. Більшість міського населення було позбавлено виборчих прав. Виконавчим органом М.д. була міська управа, яку очолював міський голова, він же і голова М.д. Міське самоврядування перебувало в залежності від урядової адміністрації. Голова повітового міста затверджувався губернатором, голова губернського міста - міністром внутрішніх справ.