Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Гравиметрическая обсерватория

Полтавська гравіметрична обсерваторія. Заснована у 1926 р. До 1938 р. вона перебувала у системі Української палати мір і вагів, а потім перейшла у відання АН України як самостійний науковий заклад.

У 1964 р. обсерваторія увійшла до складу Інституту геофізики ім. С. І. Субботіна АН УРСР на правах філії. Метою діяльності обсерваторії при її створенні було розв’язання комплексу завдань астрономогеодезичного і геофізичного характеру, спрямованих на вивчення Землі як планети, а також виявлення на ній природних багатств. Першим завданням обсерваторії було визначення сили тяжіння в різних місцях України з метою виготовлення її гравіметричної карти, яка була вкрай необхідна для пошуку корисних копалин. Окрім цього, перед науковцями ставився і ряд завдань фундаментального характеру. А саме вивчення земних припливів, тобто тих деформацій, що виникають у твердому тілі Землі під впливом Місяця і Сонця, а також вивчення обертального руху Землі за допомогою астрономічних спостережень. Вперше у світі за астрономічними спостереженнями Полтавської гравіметричної обсерваторії обчислена добова нутація, що підтвердило наявність рідинного ядра Землі. У повоєнні роки проведені нахиломірні і гравіметричні спостереження в багатьох пунктах України, що дало змогу уточнити деякі важливі геофізичні параметри. В останні роки поряд з традиційними темами обсерваторія почала розвивати нові напрямки: дослідження припливних і неприпливних деформацій земної кори для прогнозу землетрусів, вивчення техногенних деформацій. Поблизу Полтави завершується будівництво радіотелескопу “УРАН-2”, що дозволить обсерваторії займатися вивченням космічного простору в декаметровому діапазоні хвиль.

У різні роки у Полтавській гравіметричній обсерваторії працювали відомі радянські вчені: член-кореспондент АН СРСР, академік АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР О. Я. Орлов (1880—1954; у 1926—1934 рр. — директор), академік АН УРСР лауреат Державної премії УРСР (1983) Є. П. Федоров (1909—1986, працював у 1947—1959 рр.), академік АН УРСР Я. С. Яцків (працював у 1960—1962 рр.); член-кореспондент АН УРСР, заслужений діяч науки УРСР З. М. Аксентьева (1900—1969; у 1951—1969 рр. — директор, померла в Полтаві).

Полтавська гравіметрична обсерваторія міститься на території колишньої садиби художника Г. Г. Мясоєдова на вул. Мясоєдова № 27/29. На фасаді будинку обсерваторії встановлено меморіальну дошку О. Я. Орлову.

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 711-712