Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Губернские комиссары

Літ.: Дорошенко Д. Історія України. 1917–1923 рр., т. 1. Ужгород, 1932; Великая Октябрьская социалистическая революция: Энциклопедия. М., 1987; Підкова І.З., Шуст Р.М. Довідник з історії України, т. 1. К., 1993.
О.Б. Кудлай.

І. З. Підкова, Р. М. Шуст. Довідник з історії України. У 3-х т. (http://history.franko.lviv.ua)

e-Енциклопедія історії України

Губернські (губерніальні) комісари - в Україні у 1917-18 - службова особа, яка обиралась для адміністративного управління губернією замість губернатора. На поч. 1917 кандидатури Г.к. затверджував Тимчасовий уряд, а з літа 1917 - Українська Центральна Рада. В українських губерніях, на які за “Тимчасовою інструкцією для Генерального Секретаріату Тимчасового уряду в Україні” від 4(17).8.1917 поширювалась влада Генерального Секретаріату УЦР-УНР, Г.к. були: В. Стародомський - м. Київ; М.Суковкин (згодом М. Саліковський) - Київщина; М. Іскрицький (згодом Д. Дорошенко) - Чернігівщина: А. Лівицький - Полтавщина; А. В'язлов - Волинь, М. Стаховський - Поділля. Виконували свої функції і після проголошення Української Народної Республіки. В повітах існували посади повітових комісарів. В період Гетьманату були замінені губернськими старостами.

Губернські комісари, комісари Тимчасового уряду – повноважні представники Тимчасового уряду на місцях, які мали права і виконували функції колишніх губернаторів. Призначалися з берез. 1917. В укр. губ., на які за «Тимчасовою інструкцією Генеральному секретаріатові Тимчасового уряду на Україні» 1917 від 17(04) серп. поширювалася влада Генерального секретаріату Української Центральної Ради, комісари призначались Українською Центральною Радою. Комісарами укр. губ. були: М. Суковкін (згодом О. Саліковський) – Київська губернія, А. В’язлов – Волинська губернія, М. Стаховський – Подільська губернія, А. Лівицький – Полтавська губернія, М. Іскрицький (згодом Д. Дорошенко) – Чернігівська губернія. Д. Дорошенко у квіт.–серп. 1917 був комісаром Буковини та Галичини (див. Галицько-Буковинське генерал-губернаторство); М. Страдомський – комісаром Києва. На місцях існували посади повітових комісарів. Посади губернських і повітових комісарів в Україні скасовано після гетьманського перевороту 1918. Натомість уведено посади губернських і повітових старост.