Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Киевская старина

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 339-340

"Киевская старина" — щомісячний історико-етнографічний і белетристичний журнал, що виходив у 1882—1907 рр. в Києві (останній рік — українською мовою під назвою "Україна"). Заснований О. М. Лазаревським, В. Б. Антоновичем, Ф. Г. Лебединцевим на кошти цукрозаводчика В. Ф. Семиренка. У журналі публікувалися твори художньої літератури, фольклорні матеріали, праці з історії, археології й критичні статті. Тут систематично друкувалися твори І. П. Котляревського і Т. Г. Шевченка, документи, літописи, листи й спогади, бібліографія.

Серед них близько 500 матеріалів з історії Полтавщини. Зокрема: В. Антоновича ("Змійові вали в межах Київської землі", "Археологічні дослідження в басейні Сули"), Є. Акамова ("Полтава вісімдесят років назад"), М. Бакая ("Цікавий збірник документів про Гадяч"), В. Василенка ("Рештки братств і цехів на Полтавщині", "По Полтавщині, нові історико-статистичні матеріали", "У. Полтавської рукописної бібліотеки"), Г. ("Лубенський музей Є. М. Скаржинської"), П. Єфименка ("Братства і союзи убогих"), П. Китицина ("До питання про школи в Малоросії на початку 19 ст.", "Малоросійська губернія", "Полтавське дворянське ополчення 1812—1814 рр."), Коноського ("Із спогадів старого полтавця"), О. Л. ("Про тисячоріччя ювілею м. Переяслава"), О. Лазаревського ["Літописні замітки (1651—1749)", "До історії сіл і селян Лівобережної Малоросії", "По Полтавщині в 17 ст.", "Лубенщина і князі Вишневецькі", "До відомостей про малоросійську школу" "Поїздка в Полтаву", "До питання про літопис Граб'янки", "Історичний нарис місцевості, що складала Полтавський полк"], П. Л. ["Гадяцька полкова канцелярія 40-х років 18 ст., її склад і зміст", "До історії заснування семінарії в Переяславі", "Минуле Переяславського духовного училища (колишньої Переяславської семінарії)"]. В. М. ("Полтавські цехи в кінці 17 — і на початку 18 ст."), Л. Мацієвича ("До питання про походження назви ,,Полтава""), В. Милорадовича ("Весільні пісні в Лубенському повіті Полтавської губ.", "Робітничі пісні Лубенського повіту, зібрані в 1890—1893 рр.," "Просьба рекрута і рекрутські пісні в Лубенському полку Полтавської губ. ", "Лісна Лубенщина", "Народна медицина в Лубенському повіті Полтавської губернії", "Життя-буття лубенського селянина", "Середня Лубенщина"), В. Модзалевського ["Лук'ян Свічка в ролі викрадача церковних грошей у Пирятинській церкві (поч. 18 ст.)", "Зіньківський полковник Василь Шимон і його нащадки", "Договір парафіян с. Білоусівки (Пирятинський пов.) з священиком 1772 р.", "До характеристики відносин між ченцями Мгарського монастиря з лубенськими козаками в 1649—1661 рр.], І. Павловського ("Із минулого Полтавщини", "Переяслав, Кос-тянтиноград, Пирятин, Золотоноша, Хорол, Лохвиця, Зіньків, їх повіти сто років назад", "Малоросійське козацьке ополчення в 1812 р. за архівними даними", "До історії Полтавського ополчення 1812", "Походження школи в Старій Малоросії і причини їх знищення", "Полтава в 19 ст.", "До історії пошти в Малоросії", "Внески приказу громадського піклування на Полтавський інститут шляхетних дівчат", "Полтавський комітет про земські повинності"), А. Стороженка ["Михайлівська і Покровська церкви в м. Переяславі Полтавської губ. (до малюнка Шевченка)", "Де жили Переяславські торки", "Нариси Переяславщини"], М. Стороженка ["До історії вівчарства в Малоросії", "Вакуленко Семен, сотник пирятинський (1696— 1720)", "До історії роду Свічок"], К. Харлампович ("Боротьба шкільних впливів допетровської Русі") та ін.

Опубліковані матеріали до біографії діячів науки, літератури і культури О.М. Бодянського, Л.І. Боровиковського, Є.П. Гребінки, М.І. Гулака, Я. Драгоманова, Г. Кониського, О.С. Лашкевича, О.В. Марковича, О.О. Навроцького, М.І. Савича, Г.С. Сковороди, М.П. Старицького, О.П. Стороженка, П.П. Чубинського та багатьох інших. Окрему групу становлять публікації документів, спогадів, статистичних матеріалів, що стосуються Полтавщини ["Список населених місць Полтавської губернії", "Огляд сільського господарства Полтавської губернії за 1901 р.", "Відомості про стан сільського господарства у Полтавській губернії за 1902 р. (червень — серпень)", "Мазепи гетьмана листи до гадяцького полковника, писані під час зимівлі в Дубно у грудні 1705 р.", "До історії Гадяцького полку", "Голод на Полтавщині в 1833 і заходи, вжиті проти нього", "Річний прибуток переяславської ратуші й урядовців на поч. 18 ст.", "Про намісництва", "Уривки з літопису Мгарського монастиря (1682—1775) з передмовою О. М. Лазаревського", "По пирятинському повіту (дещо з попереднього життя лівобережного священства)", "Пирятинська міська "армата" в 1691 р."].