Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Кизикермен дзвін

Кизикермен дзвін – головний дзвін на дзвіниці Успенського собору м. Полтава.

 

Отримав назву на честь переможних дій козаків Полтавського полку в Азово-Дніпровській кампанії 1695–1699. Загальне керівництво українським військом здійснював гетьман І. Мазепа, який рік за роком особисто водив козацькі полки у Дике Поле для «промысла над Крымом». У 1695 козацьке військо здобуло у пониззі Дніпра чотири турецькі фортеці: Кизи-Кермень, Мустрит-Кермень (Тавань), Аслам-Кермень, Муберек-Кермень. Найсильніша з фортець – Кизи-Кермень – була взята штурмом, під час якого відзначилися козаки Полтавського полку, очолювані Павлом Семеновичем Герциком. Зробивши підкоп під мури фортеці й зруйнувавши вибухом частину стіни й фортечну башту, козаки після 5-год. бою оволоділи укріпленням. Вражені падінням Кизи-Керменя, гарнізони ін. фортець склали зброю без опору.

Після замирення Росії з Туреччиною всі придніпровські фортеці були знищені, а бойові засоби вивезені. Із добутих у Кизи-Кермені гармат київський майстер Афанасій Петрович коштом полковника П. С. Герцика відлив дзвін вагою 119 пудів 36 фунтів (бл. 2 тонн) для Успенського собору в Полтаві. Дзвін має класичну продовгувату форму, стінки дуже товсті, особливо у нижній частині. Поверхня гладка, блискуча. Язик нагадував перекинутий догори буряковий корінь, дещо викривлений. Зовнішня поверхня прикрашена рельєфними зображеннями та написами. Згори і знизу дзвін прикрашений рельєфною гірляндою з листя. У верхній частині, біля вух, напис: «року 1695 месяца ноеврия дня І». З одного боку – зображення герба Герциків: у польському щиті серце з грецьким чотиристороннім рівнокінечним хрестом, згори з полум’я підіймається рука, що тримає стрілу горизонтально вістрям ліворуч, по боках вертикально розміщені букви: зліва – «И.П.В.П.П.», справа – «Ц.В.З.П.С.». З другого боку – в прямокутній рамі зображення Богоматері на повен зріст, яка стоїть на хмарі, котру тримають херувими, з Вічним немовлям на правій руці. З третього боку – напис силабічними віршами, складений пресвітером Успенського собору, відомим поетом Іоанном Величковським:

«В року тысяча шесть сот девятдесят пятом
По славном кизи-кермене от христиан взятом.
За царства росских царей Петра, Иоанна,
За гетманства Мазепы Богом дарованна
Сооружено звон сей по Божией славе
До храму Успения во граде Полтаве.
Из штук казикерменских арматних здобычних.
З придатками материи до звона приличных.
Коштом его милости войск полтавских вожа,
Павла Семеновича, Украины строжа».

З четвертого боку – восьмикінцевий хрест у сяйві. Внизу напис: «Делал Афанасий Петрович».

Тривалий час дзвін знаходився на дзвіниці тоді ще дерев’яного Успенського собору. Після того, як були збудовані новий мурований храм та дзвіниця, він зайняв місце на її другому ярусі. На поч. 19 ст. використовувався також з метою відліку часу. Очевидно, від тривалого використання на поч. 19 ст. дзвін тріснув, тому у квіт. 1876 було прийнято рішення зняти його і поставити на паперті. У 1890 з ініціативи тодішнього настоятеля собору протоієрея Миколи Уралова з дозволу єпископа полтавського Іларіона дзвін було перелито зі збереженням його зовнішнього вигляду та всіх деталей декору й написів. З цією метою було використані кошти, залишені на благодійні цілі поміщицею Тетяною Олександрівною Старицькою. Замовлення виконав московський завод М. Д. Фінляндського. 15.10.1890 у присутності М. Уралова відбулася переливка, а 08.12.1890 перелитий Кизи-Кермен повернено до Полтави і встановлено на дзвіниці Успенського собору. Під час переливки було допущено ряд неточностей – не збережено напис «Делал Афанасий Петрович», кириличні позначення цифр замінено арабськими, допущено помилки у словах, додано ряд написів: «Перелит в 1890 году в десятое лето царствования императора Александра ІІІ на средства, пожертвованные действительным статским советником Петром Герасимовичем Аглаимовым и штабс-капитаном Иваном Василиевичем Петрашем из капитала Т. А. Старицкой. При переливке соблюдены прежние надписи и детали колокола», «Лит в Москве в заводе М. Д. Финляндского».

На дзвіниці Успенського собору дзвін знаходився до кін. 1929. У трав. 1930 він уже перебував на складі Рудметалторгу. Раніше Полтавський музей неодноразово звертався до органів державної влади з вимогою зберегти пам’ятку. Питання про долю дзвону було винесено на засідання бюро Українського комітету охорони пам’яток культури. 15.01.1931 прийнято рішення про занесення дзвону до першої категорії пам’яток ливарного мистецтва. Таким чином, після втручання столичних наукових установ і сплати необхідної суми у 550 крб. дзвін було передано до Полтавського музею. Але на його долю випало ще одне випробування. У 1941, напередодні залишення міста, К. д. разом із верстатами Полтавського паровозоремонтного заводу відправлено до Сибіру. Там його збиралися переплавити, і лише завдяки зусиллям директора заводу Т. В. Гайового цьому вдалося запобігти, а після вигнання німецьких окупантів повернути пам’ятку до ПКМ.

Дзвін має пошкодження, які унеможливлюють його подальше використання за первісним призначенням. У 1929 було відбито частину «вух», за які він підвішувався на дзвіниці, відбито «язик» разом із кріпленням, пошкоджено тіло, на якому з’явилися сколи та дрібні тріщини.

Літ.: Бучневич В. Сведения о колоколе «Кизикермане» в Полтавском Успенском кафедральном соборе. – Полтава: Типогр. И. А. Дохмана, 1883. – 11 с., ил.; П. І. Д. Колокол «Кизикерман» на колокольне Полтавского кафедрального собора // ПЕВ.ЧН. – 1865. – № 22. – С. 528-531; Нестуля О. Доля церковної старовини в Україні. 1917–1941 рр. Ч. 2. – К., 1995. – С. 124; Аптекар Р. Повернення «Кизикермена» // Україна. – 1974. – № 26.; Сидоренко Г. О. Дзвін Казикермен // Зоря Полтавщини. – 1961. – 13 трав.; Мокляк В. Дзвін «Казикермен»: (Із історії одного експонату) // ПЄВ. – Ч. 5. – 1998–1999. – Полтава: АСМІ, 1999. – С. 13-20.

В. О. Мокляк


 

КОЛОКОЛ “КИЗИКЕРМЕН”

“Колокол это голос церкви, зовущий
издалека и посылающий равномерный
привет дворцу и лачуге”

Паоло Мантегацци.

8 декабря 1890 года привезен в Полтаву из завода Финляндского колокол “Кизикермен”, составлявший некогда гордость Полтавы, по важности соединенных с его отлитием воспоминаний.

Колокол этот до 1876 года находился на третьем ярусе Полтавской соборной колокольни, а в том году, в начале апреля, был оттуда снят, по причине продольной сверху до низу трещины, давно в нем произведенной по неосторожности и делавшей его негодным к употреблению, и поставлен на погост соборной Успенской церкви.

Интересно описание прежнего вида этого колокола до его переливки, помещенное мною в отдельно изданной брошюре в 1883 г., которое привожу здесь с некоторыми дополнениями и изменениями.

“По устройству и внешнему виду, колокол носить печать старины: форма его продолговатее нынешних колоколов, стенки, особенно у криве, несоразмерно толсты, поверхность чисто отделана и блестит более, чем на других колоколах, язык имеет фигуру опрокинутого вверх бурякового стержня и несколько искривлен; весу в последнем 11 п. 30 фун. На наружной поверхности колокола имеются литые изображения и своеобразное стихотворение (о котором сказано ниже); сверху и снизу он украшен рельефной гирляндой из листьев; на верхней части под ушами вокруг колокола надпись славянскими литерами: “року 1695, м-ца ноемврия дня і (10)”. С одной стороны, на средней части колокола, изображен осьмиконечный крест в сиянии, с другой — герб Герциков, в щите сердце (Herz) с четвероконечным равносторонним крестом (так называемым греческим), а сверху из страусовых перьев выходящая рука, держащая горизонтально стрелу, острием влево. По сторонам этого герба стоять вертикально буквы; слева: И. П. В. И. П., справа: Ц. В. 3. П. С., т. е. Их Пресветлых Царских Величеств Войск Запорожских и т. д…. С третьей стороны в овальном кружке — изображение Божьей Матери в рост с Предвечным Младенцем на десной руке: возле, у главы Царицы небесной — херувимы, а внизу, у самых ног — два ангела; с четвертой — надпись силлабическими стихами, церковными литерами, с титлами и проч., которую приводим здесь с палеографической точностью (расставлены лишь знаки препинания):

В року тысяча шесть сот девя(т)десят пято(м),
По славно(м) кизи кермене о(т)хр-тиан взято(м),
Зац-рства росских ц-рей Петра, Иоанна,
Загетманства Мазепы Б-гом дарована,
Сооружен е(т) звон сей ко Б-жией славе
До храму Успениа во град Полтаве
Из штук казикарменски арма(т)ных здобычных
З прида(т)ками материи до звона приличных, —
Кошто(м) его мл-ти воиска полтавски(х) вожа,
Павла Семеновича, Украины строжа.
Внизу колокола: Делал Афанасий Петрович.

Из этой надписи, между прочим, видно, что колокол вылит из пушек, взятых русскими из крепости Кизикерменской *), с добавлением серебра, которого, по преданию, полагают до 27 пудов, а жертвователь Павел Семенович был Полтавский того времени полковник Герцик **), участвовавший вместе с Мазепой во взятии Кизикермена, построивший в Киеве церковь на ближних пещерах в 1700 году во имя Преображения Господня и там же похороненный. Кроме того, что в 1695 году церковь Успения в Полтаве уже существовала, она показана и на плане города Полтавы 1709 года деревянная; каменная же церковь построена в 1770 году.

*) Ныне Берислав, заштатный город Херсонской губ.

**) Был полковником полтавским: 1675—76, 1685—86 и 1692—95 г.г.

В четвертом ярусе колокольни были городские часы, устроенные магистратом одновременно с постройкой нынешней колокольни в 1801 году; они существовали, пока не разбился колокол “Кизикермен”, который, таким образом, нес двойную службу: возвещал городу время, а в известные дни созывал в храм Божий на молитву. От часов этих остался лишь один остов, существовавший еще в 1870 году, а затем неизвестно когда окончательно уничтоженный или проданный, — четыре металлических столбика, связанных между собой вверху и внизу, среди которых часы помещались, да большой молот, спущенный на толстой железной проволоке к краю колокола, а все прочее унесено было рукою времени, по всей вероятности. Весу в колоколе оказалось впоследствии 126 пудов с лишним”.

В 1890 году, по инициативе бывшего тогда настоятеля собора протоиерея Николая Уралова, было возбуждено перед местным епархиальным начальством ходатайство о переливке этого колокола в другой с сохранением всех находящихся на нем изображений и надписи, на что и последовало разрешение епископа Полтавского Илариона. Для этой надобности был употреблен остаток капитала в сумме 1,000 р., пожертвованный не задолго до того времени помещицей Татьяной Александровной Старицкой на благотворительные цели, душеприказчиками которой состояли П. Г. Аглаимов († 29 ноября 1901 г.) и Н. В. Петраш. Колокол этот был отвезен Ураловым в Москву 23 апреля и, в присутствии его, перелит там в новый на известном заводе Николая Дмитриевича Финляндского 15 октября. Кроме того, еще до переливки его, управление Московского исторического музея сделало эстампаж с надписей на колоколе, а с остальных изображений — копии и гипсы, церковный же причт собора, по ограниченности средств, не имел возможности, в свою очередь, для себя сделать такие же снимки.

При переливке колокола, бывшие на нем изображения соблюдены, можно сказать, в точности; что же касается надписей, в особенности главной, то в них замечены некоторые пропуски и неточности, исправить которые в настоящее время нет никакой уже возможности; прежде всего, в верхней надписи вместо “ноемвриа дня 10”, означено: “ноеврия 6 дня” и не славянскими цифрами, а русскими; в главной надписи: в третьем стихе не окончено слово “загетман(ства)”, в четвертом — пропущено “е(с)т(ь)” и, затем, в самом конце совсем уничтожено: “делал Афанасий Петрович”; наконец, не соблюдена даже орфография подлинника (43).

43) В статье М. И. Пыляева: “Исторические колокола”, в “Историческом Вестнике”, 1890 г., т. XVII, октябрь, где на стр. 201—202 помещено краткое описание этого колокола, а снимка с него не приложено, также в главной надписи вместо “арматных”, сказано: “ароматных”, вместо “строжа”, — “вожа”.

В означенном колоколе имеются, между описанными изображениями, новые надписи следующего содержания: “Перелит в 1890 году, в десятое лето царствования Императора Александра III, на средства, пожертвованные действительным статским советником Петром Герасимовичем Аглаимовым и штабс-капитаном Иваном Васильевичем Петрашем, из капитала Т. А. Старицкой”. Внизу же кругом колокола: “Лит в Москве в заводе Н. Д. Финляндского. 119 п. 36 ф. При переливке соблюдены прежние надписи и детали колокола”. Под нею изображение удостоенных Финляндским медалей.

Очень жаль, что этот исторический колокол постигла такая судьба, не смотря даже на то, что местное духовенство охраняло его и заботилось, чтобы при переливки непременно соблюдена была вся точность подлинника; но сделанные уже в нем погрешности останутся неисправимы и для позднейшего потомства (44).

44) См. также о нем: “Полтавские Епарх. Вед.”, 1864 г., № 24. стр. 526—531; тоже, 1870 г., № 16, стр. 679—680; “Русскую Старину”, 1876 г., т. ХVII, октябрь, стр. 339—390, статья С. П. Стеблин-Каменского; “Русские Ведомости”, 1890 г., № 218; “Сын Отечества”, 1890 г., № 216, “Исторический Вестник”, 1890 г., т. ХLII, октябрь, стр. 271—272, в отделе: “Смесь”. Мои статьи: “Киевская Старина”, т. XVI, декабрь, стр. 747—749 и “Полтавские Губер. Ведомости”, 1891 г., № 1.

Полтавіка. Полтавська енциклопедія. Том 12. Релігія і Церква.— Полтава: «Полтавський літератор», 2009 - http://history-poltava.org.ua

Фото: http://www.poltava.pl.ua

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 224-228