Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Любов до істини

“Любов до істини” — масонська ложа, яка діяла в Полтаві з весни 1818 до березня 1819 р. Масонство, франкмасонство (у перекладі з французької франкмасон — вільний каменяр) — течія в суспільному русі, що ставила перед собою етичні завдання вдосконалення людства.

Набуло поширення у 18 ст. У Росії стало однією з організаційних форм опозиційної дворянської громадськості. Засновник полтавської ложі — М. М. Новиков. У числі ініціаторів її заснування був І. М. Бібиков. Всього відбулося 21 засідання ложі “Любов до істини”, перше — 26 травня 1818 р., на ньому обрано чиновників ложі. Шість чоловік, присутніх на установчому засіданні — М. М. Новиков, С. М. КочубейВ. В. ТарновськийЛ. М. ДьяковІ. П. Котляревський і С. Ф. Левенець — склали керівництво ложі (див. Декабристи на Полтавщині), однак у період засідань у склад ложі входило практично все оточення генерал-губернатора М. Г. РєпнінаО. Й. Імберг — чиновник для окремих доручень, А. Є. Панін — ад’ютант генерал-губернатора, Г. О. Шафонський — чиновник канцелярії та ін. Її членами були віце-губернатор Свєчин, губернський прокурор Горбовський, театральний діяч П. Є. Барсов. До ложі входили предводителі повітового дворянства В. І. ЧарнишВ. Л. ЛукашевичС. І. та Д. І. АлексєєвиС. Ф. ВойнаЯ. А. Горленко. “Приїжджим братом” (тобто відсутнім) числився у ложі В. І. Григорович, відомий діяч культури, уродженець Пирятина. До неї увійшли й офіцери розквартированих на Полтавщині полків. На 16-му засіданні, що відбулося 14 грудня 1818 р. у спорудженому для ложі на кошти С. М. Кочубея будинкові, в числі гостей був М. І. Муравйов-Апостол. В останньому її засіданні 25 лютого 1819 р. взяв участь “брат-відвідувач” С. Г. Волконський.

Основна тема бесід у ложі — можливі реформи Олександра І та їх наслідки для Полтавської губернії. На засіданнях йшлося про повернення селян до прав козаків, характер політичних і економічних зв’язків Полтавської губернії з ін. регіонами Росії. Відомості про теми бесід дійшли до царя, який запідозрив в ідеологічній атмосфері ложі сприятливий ґрунт для вияву сепаратистських устремлінь, характерних для певної частини українського дворянства. Олександр І наказав закрити масонські ложі на Україні, маючи на увазі одну — полтавську. Ніяких акцій щодо членів ложі “Любов до істини” вчинено не було.

 

Масонская ложа “Любви к Истине”
Полтава, 1818, членов – 23, рабочий язык – немецкий

1. Алексеев Д[митрий] Л[арионович], надворный советник, губернский маршал Екатеринославской губ., ложа “Любви к Истине” (1818 1819, 1° – степень посвящения масона) – 1.

2. [Алексеев Степан Ларионович, коллежский советник. Масон, член Полтавской ложи “Любовь к истине” (1818—1819). – Т.Б.]

3. [Барсов П. Є., театральний діяч – Т.Б.]

4. Бибиков Л. М., гвардии ротмистр, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 3° – степень посвящения масона) – 1.

5. Величко Александр Павлович, кандидат Московского университета, служащий в Министерстве финансов, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 3° – степень посвящения масона) – 1.

6. [Война С. Ф. , предводитель повітового дворянства – Т.Б.]

7. Глинка Владимир Андреевич, генерал от артиллерии, наставник Великих Князей Николая и Михаила Павловичей, сенатор, член “Союза благоденствия”, участник подготовки декабристского путча, ложа “Любви к Истине” (1821) – 3, 6.

8. [Горбовський, губернський прокурор – Т.Б.]

9. Горленко Яков Андреевич, ?- 1827, титулярный советник, маршал дворянства, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 1° – степень посвящения масона) – 3.

10. Григорович Василий Иванович, 1786 – 1865, действительный статский советник, преподаватель в Академии Художеств, ложа “Избранного Михаила” (в 1818-1819, и.о. Оратора) и Представитель в Великую Ложу “Астрея” от ложи “Любви к Истине” – 3.

11. Дьяков Лука Максимович, надворный советник, советник Правления в Полтаве, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 2-й Надзиратель ложи) – 1, 3.

12. Карпов 3-й Иван Михайлович, полковник, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 1° – степень посвящения масона) – 3.

13. [Імберг О. Й., чиновник для окремих доручень генерал-губернатора М. Г. Рєпніна – Т.Б.]

14. Котляревский Иван Петрович, 1769 – 1838, украинский писатель, капитан, член Малороссийского тайного общества, участник подготовки декабристского путча, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, и.о. Секретаря ложи и Оратор ложи) 3, 6.

15. Кочубей Семен Михайлович, ? – 1835, полтавский губернский маршал, действительный статский советник, член Малороссийского тайного общества, участник подготовки декабристского путча, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, Наместный Мастер ложи) – 1, 3.

16. Левенец Степан Федорович, 1763 – ? надворный советник, полтавский губернский маршал, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819) – 1, 3.

17. Лукашевич Василий Лукич, 1787(8?) – 1866, статский советник, переяславский поветовый [уездный – Т.Б.] маршал, член “Союза благоденствия”, участник подготовки декабристского путча, ложи “Любви к Истине” (1818 – 1819 1° – степень посвящения масона) и “Соединенных Славян” (и.о. Наместного Мастера ложи, Мастер стула ложи и Представитель в Великую Ложу “Астрея”, 6° – степень посвящения масона), в 1821 получил степень тамплиера (7° – степень посвящения масона) 3.

19. [Новиков Михаил Николаевич (1777 — 10.11.1824), надворный советник, член преддекабристской тайной организации “Орден русских рыцарей”, член Союза спасения (1816), масон, член ложи “Избранного Михаила”, основатель и управляющий мастер ложи “Любовь к истине” в Полтаве (1818—1819), которую пытался превратить в одну из управ Союза благоденствия – Т.Б.]

19. [Панін А. Є. — ад’ютант генерал-губернатора М. Г. Рєпніна – Т.Б.]

20. [Свєчин, віце-губернатор – Т.Б.]

21. Тарновский Волод. Вас., статский советник, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 1-й Надзиратель ложи) – 1.

22. Чарныш Василий Иванович, действительный статский советник, полтавский губернский маршал, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 1° – степень посвящения масона) – 1, 3.

23. [Шафонський Г. О. — чиновник канцелярії генерал-губернатора М. Г. Рєпніна – Т.Б.]

Условные обозначения источников:

1. – ОА, ф.1412, оп.1, д.4754, л.292 и далее.
2. – ОА,ф.1412, оп.1, д.4754, л.18 – 19.
3. – ОА, ф. 730, оп.1, дела 2, 22, 198, 202, 225, 226, 227, 228 (материалы Т. Бакуниной), Бакунина Т. Знаменитые русские масоны. М., 1991.
4. – ОА, ф.1412, оп.1, д.5297, л.34.
5. – ОА, ф.1412, оп.1, д.4754, л.7 – 10.
6. – Декабристы. Биографический справочник. М., 1988.
7. – ОА, ф.730, оп.1, д.173 л.3.
8. – Русский Биографический Словарь.
9. – ОРРГБ, ф.14, 1634, л.284.
10. – Пирумова Н. Бакунин. М., 1970
11. – Берберова Н. Люди и ложи.
12. – Долгоруков П. Петербургские очерки. М., 1992. С.352 – 357.
13. – Иванов В. Православный мир и масонство. М., 1993. С.23.

Платонов О. А. Терновый венец России. Тайная история масонства 1731 – 1996. Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Москва: “Родник”, 1996.-704 с.
[дополнено мной – Т.Б.]

Масонская ложа “Любви к Истине”
Полтава, 1818, членов – 23, рабочий язык – немецкий

1. Алексеев Д[митрий] Л[арионович], надворный советник, губернский маршал Екатеринославской губ., ложа “Любви к Истине” (1818 1819, 1° – степень посвящения масона) – 1.

2. [Алексеев Степан Ларионович, коллежский советник. Масон, член Полтавской ложи “Любовь к истине” (1818—1819). – Т.Б.]

3. [Барсов П. Є., театральний діяч – Т.Б.]

4. Бибиков Л. М., гвардии ротмистр, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 3° – степень посвящения масона) – 1.

5. Величко Александр Павлович, кандидат Московского университета, служащий в Министерстве финансов, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 3° – степень посвящения масона) – 1.

6. [Война С. Ф. , предводитель повітового дворянства – Т.Б.]

7. Глинка Владимир Андреевич, генерал от артиллерии, наставник Великих Князей Николая и Михаила Павловичей, сенатор, член “Союза благоденствия”, участник подготовки декабристского путча, ложа “Любви к Истине” (1821) – 3, 6.

8. [Горбовський, губернський прокурор – Т.Б.]

9. Горленко Яков Андреевич, ?- 1827, титулярный советник, маршал дворянства, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 1° – степень посвящения масона) – 3.

10. Григорович Василий Иванович, 1786 – 1865, действительный статский советник, преподаватель в Академии Художеств, ложа “Избранного Михаила” (в 1818-1819, и.о. Оратора) и Представитель в Великую Ложу “Астрея” от ложи “Любви к Истине” – 3.

11. Дьяков Лука Максимович, надворный советник, советник Правления в Полтаве, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 2-й Надзиратель ложи) – 1, 3.

12. Карпов 3-й Иван Михайлович, полковник, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 1° – степень посвящения масона) – 3.

13. [Імберг О. Й., чиновник для окремих доручень генерал-губернатора М. Г. Рєпніна – Т.Б.]

14. Котляревский Иван Петрович, 1769 – 1838, украинский писатель, капитан, член Малороссийского тайного общества, участник подготовки декабристского путча, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, и.о. Секретаря ложи и Оратор ложи) 3, 6.

15. Кочубей Семен Михайлович, ? – 1835, полтавский губернский маршал, действительный статский советник, член Малороссийского тайного общества, участник подготовки декабристского путча, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, Наместный Мастер ложи) – 1, 3.

16. Левенец Степан Федорович, 1763 – ? надворный советник, полтавский губернский маршал, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819) – 1, 3.

17. Лукашевич Василий Лукич, 1787(8?) – 1866, статский советник, переяславский поветовый [уездный – Т.Б.] маршал, член “Союза благоденствия”, участник подготовки декабристского путча, ложи “Любви к Истине” (1818 – 1819 1° – степень посвящения масона) и “Соединенных Славян” (и.о. Наместного Мастера ложи, Мастер стула ложи и Представитель в Великую Ложу “Астрея”, 6° – степень посвящения масона), в 1821 получил степень тамплиера (7° – степень посвящения масона) 3.

19. [Новиков Михаил Николаевич (1777 — 10.11.1824), надворный советник, член преддекабристской тайной организации “Орден русских рыцарей”, член Союза спасения (1816), масон, член ложи “Избранного Михаила”, основатель и управляющий мастер ложи “Любовь к истине” в Полтаве (1818—1819), которую пытался превратить в одну из управ Союза благоденствия – Т.Б.]

19. [Панін А. Є. — ад’ютант генерал-губернатора М. Г. Рєпніна – Т.Б.]

20. [Свєчин, віце-губернатор – Т.Б.]

21. Тарновский Волод. Вас., статский советник, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 1-й Надзиратель ложи) – 1.

22. Чарныш Василий Иванович, действительный статский советник, полтавский губернский маршал, ложа “Любви к Истине” (1818 – 1819, 1° – степень посвящения масона) – 1, 3.

23. [Шафонський Г. О. — чиновник канцелярії генерал-губернатора М. Г. Рєпніна – Т.Б.]

Условные обозначения источников:

1. – ОА, ф.1412, оп.1, д.4754, л.292 и далее.
2. – ОА,ф.1412, оп.1, д.4754, л.18 – 19.
3. – ОА, ф. 730, оп.1, дела 2, 22, 198, 202, 225, 226, 227, 228 (материалы Т. Бакуниной), Бакунина Т. Знаменитые русские масоны. М., 1991.
4. – ОА, ф.1412, оп.1, д.5297, л.34.
5. – ОА, ф.1412, оп.1, д.4754, л.7 – 10.
6. – Декабристы. Биографический справочник. М., 1988.
7. – ОА, ф.730, оп.1, д.173 л.3.
8. – Русский Биографический Словарь.
9. – ОРРГБ, ф.14, 1634, л.284.
10. – Пирумова Н. Бакунин. М., 1970
11. – Берберова Н. Люди и ложи.
12. – Долгоруков П. Петербургские очерки. М., 1992. С.352 – 357.
13. – Иванов В. Православный мир и масонство. М., 1993. С.23.

Платонов О. А. Терновый венец России. Тайная история масонства 1731 – 1996. Издание 2-е, исправленное и дополненное. – Москва: “Родник”, 1996.-704 с.
[дополнено мной – Т.Б.]

http://hp2171.narod.ru/LIB/mason/plat1.html

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 498-499