Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Петровский Полтавский кадетский корпус

Петровський Полтавський кадетський корпус – військово-навчальний закритий заклад. Створений з ініціативи полтавського військового губернатора М. Г. Рєпніна, підтриманої дворянами Полтавської, Катеринославської, Харківської і Чернігівської губерній.

Головний будинок Полтавського кадетського корпусу зведено у 1835-1840 рр. в стилі пізнього класицизму під керівництвом архітектора М. І. Бонч-Бруєвича. Займає північно-західну ділянку Круглої площі, яка спочатку відводилася для чоловічої гімназії. Найбільший серед споруд ансамблю (довжина головного фасаду – 132 м). Мурований, триповерховий, Т-подібний у плані. Вісь симетрії головного фасаду акцентовано восьмиколонним портиком римодоричного ордера, який спирається на рустовану аркаду 1-го поверху. Увінчаний трикутним фронтоном. До центрального входу ведуть сходи та два прямих пандуси, які розташовані обабіч, вздовж фасаду. Первісно будинок не був потинькований і важливу роль у створенні суворого монументального образу відігравав контраст червоних цегляних стін і побілених деталей. Розташований на вул. Жовтневій № 42.

У 1840 р. відкрито підготовчий клас Полтавського кадетського корпусу. У 1844 р. налічувалося 400 кадетів (часом їх кількість досягала 500 і більше чоловік). Корпус мав 7 класів з однорічним курсом навчання. Приймалися до нього хлопці 10 – 18 років. Три старші класи складали роту. У строю корпус складав батальйон. Корпус поділявся на 4 роти: гренадерську, дві мушкетерські та неранжировану. Такий поділ був до 1856 р. У 1865 р. корпус реорганізовано на гімназію, але в 1882 р. знову відновлено як кадетський корпус.

У Полтавському кадетському корпусі поряд з загальноосвітніми предметами вивчали спеціальні дисципліни. До позакласних дисциплін відносилися: стройове навчання, фізкультура, фехтування, плавання, музика, співи й танці.

Серед викладачів і вихованців Полтавського кадетського корпусу було багато діячів науки і культури, громадських діячів. Зокрема, у 1865-1885 рр. директором гімназії, а потім корпусу був вчений математик, автор наукових праць і підручників з арифметики, геометрії, тригонометрії і педагогіки Ф. І. Симашко (1818-1892); викладачами російської мови – перший редактор неофіційної частини “Полтавских губернских ведомостей”, автор “Памятной книжки Полтавской губернии за 1865 год” П. I. Бодянський (1809-1867), автор книги “Полтавская епархия в её прошлом и настоящем” П. А. Грановський (1871-1913); викладачем історії у 1846-1864 працював український громадський і культурний діяч, педагог Д. П. Пильчиков (1821-1893). У 1874-1919 рр. викладачем історії в Полтавському кадетському корпусі був український історик-архівістт І. Ф. Павловський (1851-1922). У 1903-1917 рр. він працював секретарем Полтавської вченої архівної комісії. У 1848-1885 рр. малювання викладав художник-портретист І. К. Зайцев (1805-1890; з 1848 р. мешкав у Полтаві, тут помер), автор ряду творів, пов’язаних тематично з Полтавою, окремі полотна зберігаються в Полтавському художньому музеї, у 1875-1907 рр. – художник В. О. Волков.

Серед випускників Полтавського кадетського корпусу було багато учасників Кримської (1853-1855), російсько-турецької (1877-1878) та російсько-японської воєн (1904-1905), у тому числі – інженер-полковник, герой оборони Порт-Артура С. О. Рашевський, який загинув на форті № 11 разом з генералом Р.І. Кондратенком. У Полтавському кадетському корпусі навчалися: генерал, український художник М. О. Ярошенко, українські художники М. І. Холодовський та М. Бутович, композитор і диригент М. І. Казанлі (автор опери “Міранда”, “Симфонії”, оркестрової балади “Ленора”), український музичний діяч, скрипаль-соліст, організатор симфонічного оркестру в Полтаві і Полтавському музичному училищі Д. В. Ахшарумов; електротехнік і метеоролог Ф. К. Величко, керівник повстання саперів у 1905 р. у Києві поручик Б. П. Жаданівський (1885-1918); професор М. П. Потоцький (1844-1911); автор підручників з артилерії, історії артилерії, генерал-майор О.Г. Пащенко (1869-1909), учасник російсько-японської війни 1904-1905 рр., один з піонерів вітчизняного повітроплавання В. Л. Ельяшевич (1876-1915), генерал-майор М.О. Домонтович (батько радянського дипломата О.М. Коллонтай) та ін.

Полтавський кадетський корпус закрито у лютому 1919 р. Під час захоплення Полтави денікінцями відновлював роботу (липень 1919 р.). Остаточно припинив діяльність 19 листопада 1919 р. у зв’язку з евакуацією в Сербію, де на його базі було створено російську школу. В червні-липні 1919 р. в приміщенні діяли Полтавські піхотні курси (другі). У 1920 р. у будинку розмістилася піхотна школа, в якій у 1920-1922 рр. навчався М.Ф. Ватутін, про що сповіщає меморіальна дошка.

Дивись: Рудинський М. Я. Архітектурне обличчя Полтави та альбом Петровський Полтавський кадетський корпус

Петровская военная гимназия. 27 сентября 1829 г. бывшим тогда Малороссийским военным генерал-губернатором князем Н. Г. Репниным объявлено было Высочайшее предположение об учреждении в Полтаве кадетского корпуса. Дворянство Полтавской, Харьковской, Черниговской и Екатеринославской губерний приняло единодушное участие в составлении пожертвований, которые обеспечили бы постройку зданий для корпуса и будущее его содержание. 8 июня 1834 г. отпущено было из государственного казначейства на первоначальные работы 300 тысяч руб. асс. Здание корпуса было заложено 27 июня 1835 г., в день Полтавской победы, а 5 января 1836 г. Император Николай I-й Высочайше повелел: “Корпус сей именовать Петровским—Полтавским и день учреждения оного праздновать ежегодно в день победы, 27 июня, дабы воспитывающиеся в сем заведении молодые дворяне, готовясь также на поприще военное, вспоминали более и более о той славе, которую стяжали некогда их предки на полях полтавских, и, одушевляясь их подвигами, старались и сами сделаться верными сынами отечества и достойными слугами престола” *). В 1837 г., когда здания были уже возведены на половину, Государь Наследник Цесаревич, в Бозе почивший Император Александр II, в проезд Свой через Полтаву, изволил осматривать их во всей подробности. Через три года здания были совершенно окончены (постройка их обошлась до 750 тысяч рублей), и 6 декабря 1840 г. последовало торжественное открытие корпуса. Кадет было принято 36, и лекции начались 17 декабря того же года. В 1865 г., 20 мая кадетский корпус преобразован в военную гимназию, а в 1882 г., 23 июля, повелено военные гимназии именовать корпусами. Первым директором кадетского корпуса был генерал-майор Викентий Францевич Святловский. В корпусе находятся две замечательные картины: 1) Портрет Петра Великого, работы известного французского художника Николая Ларжильера (1656—1746), писанный, как говорят, в Париже, в бытность Петра Великаго там в 1717 г., и приобретенный у княжны Варвары Васильевны Репниной за 5000 руб. ассигн. **). 2) Большая картина во всю стену, изображающая Петра Великого сидящим на белом коне, во время Полтавской битвы; картина эта, известного художника В. К. Шебуева († в 1856 г.), пожалована корпусу Государем Императором Николаем I-м в 1844 г. В 1844 г., 27 июня, Всемилостивейше пожаловано корпусу знамя при Высочайшей грамоте, подписанной в Виндзоре (61), в бытность Его Величества в Англии *). Знамя это почти сорок лет оставалось в забвении и хранилось в корпусной церкви, но Высочайшим приказом 13 февраля 1901 года возвращено корпусу, в числе других десяти старейших корпусов, как наивысшая воинская святыня и лучшее украшение кадетского строя. Полтавский корпус в особенно торжественных случаях выносит теперь в строй хранящееся в церкви его знамя **). Первый выпуск кадет был в 1845 году (34 человека). В 1900 году, 20 декабря, при кадетском корпусе открыто общество вспомоществования бывшим воспитанникам Петровского Полтавского кадетского корпуса и Петровской Полтавской военной гимназии (62).

*) Второе полное собрание законов. Т. XI, отд. I, ст. 8751.

**) См. о ней статью М. Ф. Де-Пуле: “Портрет Петра Великого в Полтаве” в “Русской Старине” 1872 г., т. V, июнь, стр. 958—962.

*) См. о нем: “Журнал для чтения воспитанниками военно-учебных заведений”, 1844 г, ч. &0, № 200. стр. 475—483.

**) “Полтавские Губернские Ведомости”, 1901 г., № 65.

61) (431) Виндзор — город в английском графстве Беркс, на Темзе, в 37 километрах от Лондона; летняя резиденция королей.

62) (431-432) О нем статьи: “Журнал для чтения воспитан. военно-учебных заведений”, 1841 г., т. 29, № 113, стр. 92—106. “Москвитянин”, 1850 г., ч. 6, № 22 (ноябрь), кн. 2, стр. 66—67. “Полтавские Губерн. Ведомости”, 1850 г., № 35, стр. 308—310; тоже, 1857 г., № 9, стр. 70—71. “Краткий отчет о положении и ходе военно-учебных заведений в двадцатипятилетнее царствование Государя Императора Николая I”, Спб., 1852 г., стр. 23, 260, 264 и 265. “Русская Старина”, 1886 г., т. LII, декабрь, стр. 717—723, статья И. Ф. Павловского. “Воспоминания старого учителя И. К. Зайцева” (1805—1887 г.) в “Русской Старине”, 1887 г., т. LIV, июнь, стр. 682—691. “Петровский Полтавский кадетский корпус в воспоминаниях одного из его воспитанников” (1852—1859 г.) Л. В. Картавцева в “Русской Старине”, 1890 г., т. LXII, май, стр. 393—409. “Из воспоминаний о пережитом” (Посвящается товарищам по Павловскому и сослуживцам по Петровскому и Полтавскому кадетским корпусаме) И. Р. Тимченка-Рубан в “Историческом Вестник”, 1890 г., т. XLI, июль, стр. 104—114 и август т. XLI, стр. 304—333. “Исторический Вестник”, 1886 г., т. XXIV, апрель, стр. 116—119, в статье К. Зайковского: “Воспоминание об Императоре Николае Павловиче”. Здесь говорится, между прочим, о посещении Государем корпуса в Полтаве 17 сентября 1852 года. “Исторический очерк Петровского Полтавского кадетского корпуса,” изд. 1890 г., И. Ф. Павловского. “Педагогический сборник”, 1891 г., февраль, книжка 219. “Полтавские Губернские Ведомости”, 1900 г., № 274, где приведен список лиц, присутствовавших при открытии корпуса в 1840 году.

Погон кадет Петровского Полтавского кадетского корпуса

Жетон Петровского Полтавского кадетского корпуса

Утвержден 6 декабря 1890 г. к 50-летию открытия корпуса.
Жетон представляет собой круглый диск, обрамленный лавровым венком золотистого цвета под двуглавым орлом времени правления Петра I, положенный на два скрещенных меча. Жетон имеет колечко и ушко.

Лицевая сторона диска покрыта синей эмалью с узким белым кантом (по цвету погон корпуса). В центре накладной золотистого цвета вензель Петра I. По окружности на красной ленте с белой окантовкой по краям надпись: “Пятидесятилет. Петровск. Полтавск. кадет, корпуса”.

На оборотной стороне – без эмали – в центре даты: 1840-1890, по окружности внизу надпись: “6 декабря”. Размер: 35×25.

Выпускной знак Петровского Полтавского кадетского корпуса

Утвержден 5 ноября 1913 г.

Знак имеет вид оксидированного двуглавого орла времени правления Петра I. На груди орла фигурный крест, покрытый белой эмалью. В центре креста синий щит с серебряным вензелем Петра I, который был присвоен на погоны кадет, погоны и эполеты офицеров и классных чинов корпуса.

Размер: 31×40.

 1909 г. Е.И.В. Государь Император с ВК Константином Константиновичем
1909 г. Е.И.В. Государь Император с ВК Константином Константиновичем
обходят строй кадет

Государь Император и Вел. Князь среди кадет
Государь Император и Вел. Князь среди кадет


Владикавказский кадетский корпус

Восстановлен во ВСЮР после освобождения Владикавказа. 4 дек.1919 в него был влит Полтавский кадетский корпус. 4 мар.1920 отступил походным порядком в Грузию, откуда переброшен в Крым. В Русской Армии в Крыму из остатков его и Полтавского кадетского корпуса был создан Крымский кадетский корпус до эвакуации располагавшийся в Ореанде, а затем эвакуированный в Югославию. Директоры: генерал-майор В. Троцкий-Сенютович (до 29 окт.1919), генерал-майор М.Н. Голеевский.

Источник:

Russia Abroad: www.mochola.org

Крымский кадетский корпус

Создан в Крыму (в Ореанде) из остатков Владикавказского и Полтавского корпусов. Эвакуирован в Белую Церковь (Югославия). Провел через свои ряды более 1000 кадет (до 75% его кадет в Крыму участвовали в боях, из них 46 георгиевских кавалеров) и 150 чинов персонала. При эвакуации он насчитывал 650 кадет (в т.ч. 108 воспитанников Феодосийского интерната) и 37 чинов персонала, в 1922 – 579 кадет к моменту закрытия – 250 кадет и 44 чел. персонала. При расформировании корпуса в 1929 г. 103 кадета перешло в Донской кадетский корпус, остальные – в 1-й Русский кадетский корпус. Умерло 5 чинов персонала и 27 кадет. Полный курс окончили 604 (616) кадета. Из них 85 (по неполным данным 122, а всего из учившихся 158) затем окончили университеты, 3 – Белградскую академию художеств, 1 – балетную школу, 64 – Югославскую Военную Академию (1 – французское и 2 – румынское военные училища), 56 – курсы при артиллерийском заводе в Крагуеваце, 43 – геодезические курсы (4 – геодезическую школу), 66 выпускников поступили в Николаевское кавалерийское училище, 4 – в Сергиевское артиллерийское. Директоры: ген.-лейт. В. В. Римский-Корсаков и ген.-лейт. М. Н. Промтов. Инспекторы классов: полк. Г.К.Маслов, действительный статский советник А.И.Абрамцев. В 1926 г. кадеты корпуса издавали журнал “Семейные вечера” (1 номер на шапирографе, 28 стр., ред. – Н.В.Козякин, изд. – Г.Лукинский).

Источник:

Russia Abroad: www.mochola.org

Пажеский Его Императорского Величества корпус в С.-Петербурге – для детей заслуженных родителей, Зачисление в пажи делается по Высочайшему повелению. В 3-й класс допускаются только экстерны, в остальные – экстерны и интерны. Плата за экстернов 200 руб. в год. Курс 7-летний, в том числе 2 года в специальных классах. Пажи, не удовлетворяющие требованиям перевода в специальные классы, увольняются с правами окончивших курс кадетского корпуса. Окончившие специальные классы выпускаются офицерами, а в случае неспособности к военной службе награждаются соответствующими классными чинами.

Кадетские корпуса учреждены для образования и воспитания предназначенных к военной службе сыновей генералов, штаб, обер-офицеров и потомственных дворян, в Николаевский же корпус, сверх указанных категорий – также и личных дворян, купцов и почетных граждан.

Кадетские корпуса существуют в следующих городах:

в С.-Петербурге – первый, второй, Императора Александра II, Николаевский,

в Москве – первый, второй, третий,

в Киеве – Владимирский – Киевский;

в Воронеже – Михайловский – Воронежский,

в Полтаве – Петровский – Полтавский;

в Орле – Орловский – Бахтина,

в Нижнем Новгороде – Нижегородский графа Аракчеева;

в Полоцке – Полоцкий;

в Оренбурге – Оренбургский – Неплюевский,

в Тифлисе – Тифлисский;

в Симбирске – Симбирский;

в Пскове – Псковский;

в Ярославле – Ярославский;

в Одессе – Одесский;

в Варшаве – Суворовский;

в Сумах – Сумской;

в Новочеркасске – Донской – для сыновей офицеров и чиновников всех ведомств, принадлежащих к казачьему сословию войска Донского (в случав недостатка кандидатов этого войска принимаются сыновья лиц других казачьих войск, а за недостатком и таких кандидатов – сыновья лиц не казачьего происхождения, удовлетворяющие общим условиям для определения в корпуса на казенный счет);

в Омске – Сибирский – для образования и воспитания сыновей офицеров и чиновников, служащих и служивших в Сибири;

в Хабаровске – Хабаровский;

в Оренбурге – 2-й Оренбургский – для сыновей офицеров и чиновников, служащих и служивших в Туркестанском крае и Закаспийской области. Малолетние могут быть определяемы в кадетские корпуса 1) или на казенное содержание, 2) или своекоштными (штатными и сверхштатными), 3) или приходящими, 4) или же пансионерами дворянства.

Окончившие полный курс кадетских корпусов могут затем поступать в специальные военные училища:

Николаевское инженерное

Константиновское и Михайловское артиллерийское,

в пехотные – Павловское и Александровское

Николаевское кавалерийское,

и с известным поверочным испытанием – в университеты.

Определение малолетних казеннокоштными воспитанниками в корпуса и самое распределение их по заведениям зависит от Главного Управления военно-учебных заведений,

в Сибирский – от командующего войсками Сибирского военного округа,

в Донской – от Войскового Наказного атамана войска Донского и

во 2-й Оренбургский – от командующего войсками Туркестанского военного округа в Закаспийской области. Сообразно этому и подаются прошения об определении по принадлежности.

Согласно Высочайше утвержденного 23-го июля 1906 г. Положения Военного Совета (прик. по воен. вед. 12 августа 1906 г. № 492), введены в действия новые „Правила о приеме в кадетские корпуса казеннокоштных и своекоштных интернов и о перечислении своекоштных и приходящих кадет на казенное содержание“.

1. Желающие определить детей казеннокоштными воспитанниками в один из кадетских корпусов, кроме Сибирского, Хабаровского, Ташкентского, Владикавказского и Донского, комплектуемых по особым правилам, и имеющие на то право (п. 2) и установленный законом (св. в. п. 1869 г. кн. XV сг. ст. 1000 и 1004, изд. 2) возраст, подают в период времени с 1-го сентября по 31-е декабря года, предшествующего приемному, прошения с указанными в законе (там же ст. 1007 по ред. прик. по в. в. 1897 г. № 248) документами, директору того корпуса, в который желают определить.

Примечание. Во 2-м Оренбургском корпусе половина ежегодно открывающихся вакансий замещается по особым правилам (прик. по в. в. 1904 г. № 247 п. 3).

2. На определение в кадетские корпуса имеют право:

а) при условии выслуги отцами на действительной военной или морской службе в нижеуказанных званиях десяти лет или приобретения права на сохранение при отставки мундира – сыновья как состоящих на службе, так и отставных офицеров, военных и морских врачей, военных священников и лиц, состоящих или состоявших на действительной учебно-воспитательной службе в военно-учебном ведомстве, в том числе ассистентов при кафедрах и клиниках госпитальных и академических и врачей клиники нервных и душевных болезней императорской военно-медицинской академии и

б) безусловно:

а) круглый сироты – сыновья тех же лиц, умерших на служба,

б) сыновья тех же лиц и, кроме того, классных чиновников всех ведомств, если эти лица и чиновники убиты на войне, умерли от ран и контузий, на войне полученных, состоят или состояли при жизни под покровительством Александровского комитета о раненных по первому или второму классам (относительно чиновников гражданского ведомства – при условии, если раны и увечья, давшие право на покровительство комитета, получены ими на войне);

в) сыновья тех же лиц (кроме чиновников гражданского ведомства), внезапно погибших или лишившихся ума или зрения на службе;

г) сыновья кавалеров ордена св. Георгия всех степеней и

д) малолетние, числящиеся пажами высочайшего Двора.

Примечание 1. Права усыновленных из воспитанников, приемышей и чужих детей на поступление в кадетские корпуса, как на казенное, так и на собственное содержание, определяются их происхождением и службою их родных отцов.

Примечание 2. Сыновья лиц, состоящих в унтер-офицерском звании роты дворцовых гренадер, хотя и в офицерских чинах, правом на казенное воспитание в кадетских корпусах не пользуются.

3. Все подавшие в установленный (п.1) срок прошения и признанные по документами имеющими право на казенное воспитание, заблаговременно приглашаются корпусом явиться к указанному в приглашении сроку для медицинского освидетельствования и приемного экзамена.

4. К приемному экзамену допускаются только те малолетние, которые явились к назначенному сроку и оказались годными к поступлению в корпус по медицинскому освидетельствованию.

5. Признанным негодными к поступлению в корпус, а также не выдержавшим приемного экзамена, немедленно возвращаются представленные к приему документы, которые должны быть получены просителями лично под расписку на прошении. Документы же не явившихся возвращаются просителям почтою.

6. Если число малолетних, удовлетворяющих всем условиям приема в корпуса, превышает число вакансий, то последние замещаются малолетними по старшинству баллов, полученных на приемном экзамене.

Примечание. Состоящие в корпусе своекоштные и приходящие кадеты, имеющие право на казенное содержание (п. 2) и перешедшие в следующие классы, приравниваются к малолетним, выдержавшим приемный экзамен, и наравне с последними перечисляются на казенное содержание по старшинству баллов; перешедшие же в следующий класс своекоштные, пробывшие на собственном содержании три года, а равно и приходящие, переводимые в IV класс, перечисляются на казенное содержание уже без конкурса.

7. Остающимся за конкурсом предлагается, по старшинству экзаменных баллов, поступить в корпус своекоштными сверх штата (приложение XI к ст. 999, кн. XV св. воен. пост. 1869 г., изд. 2, по ред. прик. по воен. вед. 1897 г., № 100) на имеющиеся вакансии с правом перечисления на казенное содержание на вакансии, случайно освободившиеся в корпусе по 1-e октября года приема.. После 1-го октября замещение освобождающихся вакансий не допускается, а заместившие казенные вакансии до 1 октября считаются на казенном содержании с начала учебного года и внесенная вперед плата за воспитание их своекоштными возвращается им полностью.

8. Если своекоштные вакансии не будут все заполнены порядком, указанным в п.7, к замещению остающихся свободных своекоштных вакансий допускаются малолетние, хотя и не имеющие права на казенное содержание, но пользующиеся правом на определение в корпуса вообще (п.п. б, в и г, отд. 111, ст. 1001 кн. XV св. в. п. 1869., изд. 2), тоже по конкурсу, если число кандидатов будет превышать число вакансий.

9. Все малолетние не поступившие в корпус ни на казенные, ни на своекоштные (п.7) вакансии получают от корпуса, свидетельство о выдержании соответственного приемного экзамена. По свидетельству этому малолетние имеют право поступить на казенное содержание до 1-го октября приемного года в любой из кадетских корпусов, комплектуемых по настоящим правилам в которых (корпусах) остались свободные вакансии, незамещенные кандидатами, установленным выше порядком. Сведения о таких вакансиях сосредоточиваются в Главном Управлении военно-учебных заведений, из коего и могут быть получены.

10. Переводы из одного корпуса в другой казеннокоштных воспитанников, удовлетворительных по успехам (прим. к п. 6) и поведению, производятся также по конкурсу, наравне с малолетними со стороны, порядком, указанным в п.6. О допущении таких кадет к конкурсу родители должны сделать в указанный в п.1 срок заявление в корпус, в который желают перевести кадета, а корпус должен ко времени приема получить от корпуса, из коего кадет подлежит переводу, сведения об его успвхах и поведении, долженствующие установить право кадета на конкурс.

Примечание. Переводы по соображениям педагогическим вне порядка, установленного настоящим п.10, разрешаются Главным Начальником военно-учебных заведений.

Малолетние принимаются своекоштными интернами в кадетские корпуса:

Николаевский – в штат заведения,

1-й Кадетский, Петровский – Полтавский, Орловский – Бахтина, Михайловский – Воронежский и Сибирский – как в штат заведения, так и сверх штата,

а во все прочие только сверх штата, на основании правил о сверхштатных своекоштных интернах.

Своекоштными пансионерами во все корпуса (за исключением Николаевского) принимаются сыновья:

а) всех вообще офицеров без различия происхождения;

б) чиновников как военных, так и гражданских ведомств – только в том случае, если они принадлежат к потомственному дворянству, и

в) неслужащих потомственных дворян.

Прием своекоштных вообще производится по результату конкурентного экзамена без ограничения числа конкурентов какою-либо нормою, причем, если число изъявивших желание поступить в корпус на собственное содержание сверх штата будет превышать число определенных для сего вакансий, то прежде всего принимаются малолетние, оставшиеся за конкурсом из числа поступавших на казенное содержание, а затем все прочие кандидаты, тоже по старшинству баллов; при равенстве же баллов отдается преимущество сыновьям лиц, состоящих на службе в войсках и во флоте. Плата за своекоштных интернов и интернов – стипендиатов во всех корпусах, за исключением Николаевского (550 руб. в год), установлена на 3-летие в размере, определенным Военным Советом, по 450 рублей в год и вносится в местные казначейства; за содержание в Николаевском корпусе за год вперед, а в остальных – за каждое полугодие вперед, к 1-му августа и к 1-му февраля, полученные же из казначейства квитанции в приеме денег представляются немедленно в заведения.

Своекоштные воспитанники исключаются из заведения, если родители их или родственники при последующих платежах просрочат внести следующую с них сумму более 2 месяцев со дня указанного выше срока; сыновья беднейших родителей, из числа своекоштных пансионеров, пользующихся правом на казенное воспитание, могут быть в исключительных случаях переводимы на открывающиеся в начале учебного года казенные вакансии за отличные успехи в науках и хорошее поведение, по представлениям директоров кадетских корпусов.

Своекоштные, как равно и приходящие воспитанники, окончившие курс кадетских корпусов, пользуются всеми правами, предоставленными казеннокоштным воспитанникам этих корпусов.

Право допускать малолетних приходящими учениками в.кадетские корпуса предоставлено усмотрению директоров сих заведений, с разрешения Главного Начальника военно-учебных заведений.

К приему в кадетские корпуса приходящими (экстернами} допускаются:

а) в кадетские корпуса с интернатом, за исключением Николаевского и Донского, лишь те малолетние, которые пользуются правом на поступление в эти заведения казеннокоштными, и притом исключительно в 3 младшие класса;

б) в Николаевский – во все классы, сверх указанных в п.а) малолетних, и те, которые пользуются правом на поступление в этот корпус своекоштными пансионерами;

в) в Донской приходящие вовсе не принимаются.

Приходящие ученики, которые до окончания курса 3-го класса не будут перечислены на казенное содержание на общих установленных для сего основаниях, в случае удостоения их к переводу в 4-й класс, перечисляются при таком переводе на казенное содержание.

Прошение о приняли в корпус приходящим подается на имя директора корпуса, не позже 1-го июля и пишется на простой бумаге, с приложением всех документов, какие требуются для определения малолетнего казеннокоштным воспитанником, а для поступающих в Николаевский кадетский корпус – также и обязательства в исправном взносе упомянутой платы.

Плата за содержание экстернов в кадетских корпусах определена на З-летие в следующих размерах:

для Николаевского корпуса – 200 рублей (вперед за год),

для 1-го, 2-го Александровского, всех Московских и Хабаровского – 60 рублей,

Орловского – Бахтина, Петровского – Полтавского, Владимирского – Киевского, Одесского, Суворовского и Сумского – 50 рублей,

для Михайловского – Воронежского и обоих Оренбургских корпусов – 45 рублей,

а для всех прочих корпусов – 40 рублей.

На то же 3-летие оставлена без изменения существующая ныне плата за экстернов, поступающих в кадетские корпуса на стипендии, положениями о которых предусмотрено изменение платы, а именно: для 1-го кадетского и 1-го Московского корпусов – по 60 рублей, для Симбирского корпуса – 40 рублей и для Сибирского корпуса – 25 руб.

Кадеты, не способные к продолжению курса учения или по поведению своему, не удовлетворяющие условиям воспитания в кадетском корпусе, не могут быть переведены из кадетских корпусов, в которых они находятся, в другие: равным образом и кадеты, подающие мало надежды к исправлению в нравственном отношении, не подлежать переводу в Вольскую военную школу.

Дворянство многих губерний пожертвовало капиталы, на %% с которых воспитываются малолетние дворяне в нижеследующих кадетских корпусах:

в Московских – для губерний Московской, Тверской, Владимирской, Вологодской и Смоленской,

в Нижегородском – для губерний Нижегородской, Казанской, Костромской, и Ярославской,

в Орловском – для губерний Орловской, Рязанской, Курской и Тульской,

в Полоцком и Псковском – для губерний Виленской, Витебской, Минской, Могилевской, Ковенской и Гродненской,

в Воронежском – для губерний Воронежской и Тамбовской,

в Полтавском – для губерний Полтавской, Черниговской, Харьковской и Екатеринославской,

Киевском – для губерний Киевской, Подольской, Волынской, Херсонской и Таврической,

в Симбирском – для губерний Пермской, Пензенской, Симбирской и Саратовской.

При недостатке в приписанных к губерниям кадетских корпусах общего числа открывавшихся к началу курса вакансий Главному Управлению военно-учебных заведений предоставляется отделять некоторую часть принадлежащих дворянству вакансий в Московских кадетских корпусах. Молодые дворяне, для определения в кадетские корпуса пансионерами дворянства означенных губерний, избираются местными губернскими предводителями дворянства из дворян этих губерний, а потому с просьбами по этому предмету с приложением документов и свидетельства о дворянстве малолетнего из Герольдии или копии с протокола дворянского депутатского собрания о внесении малолетнего в дворянскую родословную книгу следует обращаться к губернским предводителям дворянства вышепоименованных губерний по принадлежности.

Возраст для поступления в классы корпусов определен следующий: от 10 до 12 лет – в I, от 11 до 13 – во II, от 12 до 14 – в III, от 13 до 15 – в IV, от 14 до 16 – в V, от 15 до 17 – в VI, от 17 до 18 – в VII. Лета исчисляются к 10 августа учебного года, в который малолетний явится к приему. Во 2-м Оренбургском корпусе открыт приготовительный класс, в который принимаются малолетние от 9 до 11 лет.

Владикавказский кадетский корпус в г. Владикавказе (Собр. узак. и расп. Правит., 1901 г., № 107 ст. 2247) формируется только с 1902/3 учебного года постепенно, в продолжении 7-ми лет, и будет состоять наравне со всеми другими кадетскими корпусами из 7-ми общих классов и одного приготовительного, причем принимаемы будут в интернат этого корпуса в 1902 – 1907 гг по 70 интернов, а в 1908 г. будет содержаться 500 интернов, в том числе 287 казеннокоштных и 213 стипендиатов Кубанского и Терского казачьих войск, в виду чего будут перечислены в этот корпус 180 стипендий Кубанского войска и 23 стипендии Терского войска из тех кадетских корпусов, в коих состоят ныне означенные стипендиаты, что будет произведено постепенно, по мере освобождения вакансий означенными стипендиатами в тех кадетских корпусах, в коих они состоят ныне. Взамен же этих 213 стипендиатов будут содержимы на казенный счет столько же малолетних из уроженцев Кавказа в следующих кадетских корцусах:

Михайловском-Воронежском, Сумском-Одесском, Орловском-Бахтина, Владимирском-Киевском и Петровском-Полтавском, – что также будет совершаться постепенно, по мере выбытия 213 казачьих стипендиатов из тех корпусов, в коих они содержатся. Вышеуказанный ежегодный расчет вакансий будет производиться в Главном Управлении военно-учебных заведений, до полного укомплектования Владикавказского кадетского корпуса, и сообщаться к руководству наказным атаманам Кубанского и Терского казачьих войск, а также Главноначальствующему гражданскою частью на Кавказе по принадлежности. С 1902 -1903 учебного года все стипендии Кубанского и Терского казачьих войск будут замещаться не по окончании стипендиатами курса военных училищ, а по окончании ими курса в корпусах.

500 казеннокоштных вакансий предоставляется как коренному населению Кавказа, так и детям русских служащих или служивших на Кавказе и распределяется по следующему расчету:

а) детям военнослужащих -175

б) детям русских и туземцев, служащих или служивших в гражданском ведомстве – 42

в) детям дворян:

Тифлисской губернии (с Закатальсим округом) – 133

Кутаисской губернии – 84

Эриванской губернии – 7

Елисаветпольской губернии – 7

Бакинской губернии – 7

Дагестанской области – 7

горцев Кубанской области – 7

горцев Терской области – 7

г) по избранию Командующим войсками округа – 24

Итого 500

Собственно, во Владикавказском кадетском корпусе должно содержатся 287казеннокоштных интернов и 213 стипендиатов Кубанского и Терского казачьих войск, которые числятся ныне в Михайловском-Воронежском, Московских, Тифлисском и других кадетских корпусах. Взамен же этих 213 стипендиатов должно содержаться на казенный счет столько же малолетних из уроженцев Кавказа в следующих кадетских корпусах:

а) в Михайловском-Воронежском

– детей дворян Тифлисской губерии – 18

– детей дворян Кутаисской губернии – 42

б) в Сумском

– детей военнослужащих из уроженцев Кавказа – 5

– детей дворян Тифлисской губернии с Закатальским округом – 49

в) в Одесском

– детей военнослужащих уроженцев Кавказа – 5

– детей дворян Кутаисской губернии – 42

– детей дворян Эриванской губернии – 7

г) в Орловском-Бахтина

– детей дворян Тифлисской губернии – 10

– детей горцев Кубанской области – 5

д) во Владимирском-Киевском

– детей дворян Елисаветпольской губернии – 7

– детей дворян Бакинской губернии – 7

– детей горцев Кубанской области – 1

е) в Петровском-Полтавском

– детей дворян Дагестанской области – 7

– детей горцев Кубанской области -1

– детей горцев Терской области – 7

Кроме 213 казачьих стипендиатов во Владикавказском кадетском корпусе вакансии предоставляются:

а) детям служащих или служивших на Кавказе (без различия национальности)

– в военном ведомстве – 165

– в гражданском ведомстве – 42

б) детям дворян Тифлисской губернии – 58

в) по усмотрению Командующего войсками округа – 24

Итого: с казачьими стипендиями – 500

Прием детей производится на следующих основаниях:

а) служащих или служивших на Кавказе в военном и гражданском ведомстве (без различия национальности) – на общем основании (ст.1001 кн. XV Свода Военн. Постан., 1869 г., изд. 2).

б) неслужащих туземцев Кавказа -по кандидатским спискам, составленным губернаторами и начальниками областей, причем в губерниях Тифлисской и Кутаисской по соглашение с губернскими предводителями дворянства, и утвержденным к 1 апреля Главноначальствующим гражданской частью на Кавказе. Для зачисления в эти списки прошения подаются губернаторам и начальникам областей, с необходимыми документами к 1 февраля.

Кандидатские списки на детей неслужащих туземцев Кавказа по утверждении их Главноначальствующим препровождаются в Главное Управление военно-учебных заведений для дальнейших распоряжений по приему малолетних в кадетские корпуса за счет казны (м.б. представлено детям лишь тех неслужащих дворян губерний и областей Кавказа, которые законным порядком утверждены в Российском дворянском достоинстве).

Детям туземцев Кавказа, предназначенным к поступлению в кадетские корпуса Европейской России, предоставляется право держать вступительный экзамен при Тифлисском или Владикавказском кадетских корпусах. Выдержавшие эвзамен получают свидетельство, по которому они принимаются уже без вступительного экзамена в те корпуса, в которые предназначены к поступлению.

В приготовительный класс Владикавказского кадетского корпуса м. б. принимаемы только те малолетние, которые будут иметь право на поступление в этот корпус.

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 758-759
Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 302-304
Стаття підготовлена з використанням: http://adjudant.ru/, http://www.ruscadet.ru/