Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Професійні спілки на Полтавщині

Перші професійні спілки виникли у 1905 р. Весною і влітку 1905 р. утворилися спілки дрібних підприємств і ремісничих майстерень у Кременчуці.

На кінці 1905 р. тільки в Полтаві діяло 27 професійних спілок. Більшість галузевих профспілок на території Полтавщини були створені у 1917 р., у 1920 р. — губернські відділи всеросійських професійних спілок. Полтавська губпрофрада видавала друкований профспілковий бюлетень і газету “Профессиональное движение” (1922, Полтава); у 1921 р. — журнал під тією ж назвою. У роки громадянської війни професійні спілки брали участь в організації боротьби трудящих проти білогвардійців та інтервентів. У 1917—1919 рр. у Полтаві діяло Центральне бюро профспілок, яке весною 1920 р. на губернській профспілковій конференції було перейменоване на губернську раду профспілок. З утворенням у серпні 1920 р. Кременчуцької губернії губпрофрада була створена і в цьому регіоні. Припинили свою діяльність у зв’язку з ліквідацією губерній: Кременчуцької — у 1922 р., Полтавської — у 1925 р. У зв’язку з введенням у 1932—1937 рр. на Україні обласного адміністративно-територіального поділу у Полтаві з 1937 р. діяла обласна рада профспілок. 25 жовтня 1948 р. відбулася обласна міжспілкова конференція профспілок, яка започаткувала нині діючу структуру профорганів області. У 1990 р. Облпрофрада координувала діяльність 18 обласних комітетів, ряд галузевих профспілок та рад голів профкомів, 35 профкомів первинних організацій, що не мають органів обласної лапки. Всього в області було представлено 23 галузеві спілки, що об’єднували близько 824 тис. членів профспілок. Облпрофрада знаходиться в Полтаві по вул. Жовтневій № 37 (в колишньому будинку генерал-губернатора).

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 811-812