Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Український генеральний військовий комітет

Український генеральний військовий комітет – найвища військова установа в Україні у травні-листопаді 1917.

Створений у травні 1917 на 1 Всеукраїнському військовому з’їзді для керівництва українським військовим рухом. До першого складу УГВК увійшли: В.ВинниченкоС.Петлюра, ген. М. Іванів, полк. І. Луценко, полк. О. Пилькевич, полк. В. Павленко, пполк. Ю. Капкан, пполк. В. Поплавко, пор. А. Чернявський, пор. М. Міхновський, хор. А. Певний, хор. В. Потішко, хор. М. Полоз, хор. Ф. Селецький, військовий урядовець І. Горемика-Крупчинський, солдати С. Граждан і Д. Ровинський, матрос С. Письменний. У червні 1917 до складу УГВК кооптовано: ген. Л. Кондратовича, полк. О. Жуковського, пполк. Матяшевича, пполк. О. Сливинського, сотн. С. Білецького, сотн. Г. Глібовського, пор. В. Кедровського, пор. М. Левицького, пор. П. Скрипчинського, солдата С. Колоса. Головою Комітету обрано С. Петлюру, заст. голови – В. Кедровського, секретарем – С. Колоса. Керівним органом Комітету була президія, до складу якої входило 5 членів. УГВК поділявся на відділи: агітаційно-освітній та організаційний, із редакційно-видавничим підвідділом (гол. Д. Ровенський); інспекторський (М. Іванів), мобілізаційний та військової комунікації (В. Кедровський), військово-інженерний (М. Шумицький), санітарно-медичний (Д. Одрина), юрисконсультський (М. Левицький), відділ вишколу (В. Поплавко), канцелярія (С. Колос), комендатура комітету та організація Вільного Козацтва (А. Певний), комісія спеціальних служб (Л. Кондратович). Комітет мав своїх представників при Головному штабі у Петербурзі (О. Пилькевич), при Генеральному штабі у Петербурзі (О. Жуковський), при міністрі військових справ у Петербурзі (М. Полоз) та при штабі Півд.-Зах. фронту (П. Скрипчинський). Питаннями, пов’язаними з військово-морським флотом, займався С. Письменний. Після проголошення Українською Центральною Радою III Універсалу реорганізований у Генеральне секретарство військових справ. Генеральним секретарем призначено С. Петлюру, його товаришем – В. Кедровського. У січні 1918 Генеральне секретарство було перетворено на Міністерство військових справ.

І. Підкова (Львів).