Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Всеукраїнська Спілка пролетарських письменників

Всеукраїнська Спілка пролетарських письменників (ВУСПП) – літ. орг-ція, що існувала в Україні 1927–32. Правління знаходилось у Харкові.

Склад її не був постійним. У різний час до орг-ції входили відомі письменники і критики: I. Микитенко, Iван Ле, М. Куліш, I. Кириленко, В. Сосюра, О. Корнійчук, П. Усенко, Д. Загул, М. Терещенко, Л. Первомайський, Б. Коваленко, В. Коряк, С. Голованівський, Б. Горбатов, П. Безпощадний, I. Фефер, Д. Гофштейн та ін. Очолив спілку I. Микитенко. Друковані органи ВУСПП – “Літературна газета”, “Гарт”, “Красное слово”, “Проліт” (єврейс. мовою).

ВУСПП підтримувала лінію ЦК КП(б)У з питань літ. і зайняла вкрай непримиренну позицію щодо т. зв. бурж.-націоналістичних тенденцій в літ. і до письменників, які не досить чітко з точки зору вусппівців визначили свою класову позицію. ВУСПП брала дійову участь у розгромі Вільної академії пролетарської літератури (ВАПЛIТЕ), у цькуванні письменників, які не поділяли її ідейних і творчих позицій. Розглядала себе як орг-цію, що реалізує парт. лінію в літ., практикувала адміністрування, групівщину, “начіплювання ярликів”.

ВУСПП, як і решту літ.-худож. орг-цій, було ліквідовано згідно з постановою ЦК ВКП(б) від 23 квіт. 1932 “Про перебудову літературно-художніх організацій”. Більшість членів ВУСПП, які стояли на соціаліст. позиціях, було прийнято до Спілки рад. письменників України.

Літ.: Iсторія української літератури, т. 6. К., 1970; Жулинський М.Талант незвичайний і суперечливий. “Вітчизна”, 1988, № 12; Нариси історії української інтелігенції: Перша половина ХХ ст., кн. 2. К., 1994.

Л.I. Ткачова.

e-Енциклопедія історії України