Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Институт благородных девиц

Полтавський інститут шляхетних дівчат. Закритий навчальний заклад у дореволюційній Росії.

Давав освіту, естетичне і етичне виховання і право на посаду виховательок дворянських і духовних дітей. Відкритий 12 грудня 1818 р. за ініціативою княгині В. О. Рєпніної, дружини полтавського генерал-губернатора М. Г. Рєпніна. Подружжя Рєпніних пожертвувало значні кошти на спорудження нового приміщення, а С. М. Кочубей продав за півціни свою полтавську садибу, в якій і розмістився інститут, з 1832 р. — у спеціально спорудженому будинку (1828—1832 рр.; архітектор Л. I. Шарлемань за проектом архітектора А. Штауберта). Спочатку це був триповерховий центральний корпус, з’єднаний з двоповерховими боковими флігелями. У 1841 р. інституту передано приміщення Полтавської школи садівництва. Добудови 2-ї половини 19 і початку 20 ст. об’єднали всі об’єкти комплексу в довгу (130 м) триповерхову споруду.

До інституту приймали дівчат дворянського походження, пізніше духовенства і купців віком від 6 до 18 років. Повний курс навчання тривав 7 років. Плата за навчання становила 150—400 крб. на рік. Понад десять років інститут утримувався полтавським дворянством, а потім був переданий у відомство імператриці Марії Федорівни. У перші роки в інституті навчалося 15 учениць (по одній від повіту), потім кількість вихованок стала зростати (1860 — 172, 1864 — 170; у т. ч. 167 — дочки дворян, 2 — духовенства, 1 — купця; 1910 — 209 учениць). Інститут у 1881 р. закінчила українська письменниця Л. О. Яновська (1861—1933, працювала до переїзду в Київ вчителькою в Лубенському повіті, організувала тут недільну школу).

Викладачами інституту були відомі діячі історії та української культури: С. П. Стеблін-Камінський (1814— 1885; народився і помер у Полтаві, викладав у полтавській 1-й гімназії, був особисто знайомий з І. П. Котляревським, перший його біограф, у 1866 р. опублікував у “Полтавских губернских ведомостях” спогади про поета), Д. П. Пильчиков, українські і чеські педагоги, піаністи і композитори А. В. Єдлічка (1821—1894, викладав гру на фортепіано з 1848 р.; помер у Полтаві) та В. В. Єдлічка (1817—1890, у 1844 р. був домашнім учителем поміщиків Родзянок у маєтку Веселий Поділ, у 1844—1879 рр. викладав у інституті, у 1845 р. познайомився з Т. Г. Шевченком. Помер у Полтаві), М. П. ІлляшевичГ. І. МаркевичМ. А. ЦертелєвІ. А. Зарецький. Керувала інститутом рада, першим головою якої була В. О. Рєпніна, членами: В. В. КапністМ. М. НовиковП. П. Гулак-Артемовський. Під час Великої Вітчизняної війни будинок був зруйнований. Після відбудови використовується Полтавським технічним університетом ім. Ю. Кондратюка. Розташований на Першотравненвому проспекті № 26.

Видання: П. И. Мазанов “Полтавский институт благородных девиц. 1818—1898”.

Дивись: Рудинський М. Я. Архітектурне обличчя Полтави

 

Інститут шляхетних панн
Видання Паперового маг. Лоповок і Кайдановський

Институт благородных девиц. В начале XIX столетия жена действительного статского советника Семена Михайловича Кочубея Прасковья Яковлевна, урожденная Бакуринская († 21 февраля 1815 г.), из любви к просвещению, учредила на своем содержании в Полтаве пансион для 12 благородных девиц бедного состояния. Этот пансион существовал до 1816 г. Затем, после назначения Малороссийским генерал-губернатором князя Н. Г. Репнина, в 1816 г., 4 декабря, супруга его, княгиня Варвара Алексеевна, урожденная графиня Разумовская, в 1817 г., на собственные средства, учредила также пансион на 12 благородных девиц, не имеющих средств к образованию. В 1818 г., 12 декабря, вместо этого пансиона, учрежден от правительства институт на счет дворянства Полтавской, Черниговской и Киевской губерний. Для помещения института Семен Михайлович Кочубей *) передал свой дом с садом, лесом, сенокосами и огородами на 83 дес. 448 кв. саж. Все это было оценено в 70000 руб. асс., но Кочубей принял от дворянства только 50000 руб. Первоначально в этом заведении было 15 воспитанниц, на содержании от дворянства и 90 своекоштных, всего 105. Так как содержание института не было обеспечено капиталами и принятый от Кочубея деревянный дом приходил в ветхость, то, по ходатайству князя Репнина, в 1828 г., выдано от казны 200 тысяч руб. асс. на постройку каменного дома, который был окончен постройкой в 1832 г., и 4 сентября в нем поместился институт. Содержание института отнесено на доходы приказов общественного призрения Полтавского, Киевского и Черниговского, от каждого по 14 тысяч руб. асс., всего 42 тысячи руб. На счет этой суммы определено иметь воспитанниц по 20 из губерний, всех же 60, в том числи по 17 из дворян и по 3 купеческих 1-й и 2-й гильдий. По учреждении в Киеве института благородных девиц (22 августа 1838 г.), вместо этой губернии, назначено 24 воспитанницы от Московского опекунского совета. Княгиня В. А. Репнина оставалась попечительницей Полтавского института до самой своей смерти **). Первый правильный выпуск был в 1827 г., когда окончили общественные воспитанницы, но для пансионерок допускались выпуски и раньше. Первая и. д. начальницы института была французская подданная, девица Юлия Александровна Ревьи, служившая по контракту с дворянством, 11 лет (65).

*) Умер 29 апреля 1835 г., См. о нем: “Киевск. Стар.”, 1894г., т. .XLIV, январь, стр. 135—141, статья Н. С.; статья эта, с некоторыми сокращениями, перепечатана в “Полтав. Губерн. Ведом.”, 1894 г., № 10.

**) Скончалась 10 октября 1864 г. в Москве, на 89 г. от рождения, погребена в Густынском монастыре, Прилукского у. (См. “Московские Ведомости”, 1864 г., № 220; Е. Лихачева: “Материалы для истории женского образования в России”, Спб., 1893 г., выпуск II)

65) См. о нем: “Подробное описание учрежденного в Полтаве института для благородных девиц и торжественного его открытия в 12 день декабря 1818 года” в “Сыне Отечества”, 1819 г., № 30, ч. 55, стр. 145—169. “Записки о Полтавской губернии” Н. И. Арандаренка, ч. Ш, стр. 22—24. “Полтавские Епархиальные Ведомости”, 1890 г., № 16, стр. 556—564. “Киевлянин”, 1893 г., № 129. “Первая страничка из истории Полтавского института благородных девиц” в “Киевской старине” 1900 г., т. LXXI, ноябрь, стр. 283—290. “Полтавский институт благородных девиц. 1818—1898. Архивные справки”, протоиерея П. Мазанова, изд. 1899 года.

В институтском саду находится памятник в Бозе почившему Государю Императору Александру II-му, сооруженный в 1884 году на средства служащих и воспитанниц института и открытый 31 августа того же года. Памятник этот представляет собой бюст в Бозе почившего Государя Императора, вылитый из темной бронзы, поставленный на четырехгранном пьедестале из красноватого Балаклавского мрамора, стоящем на возвышении, со ступенями из серо-гранитного камня. На пьедестале с лицевой стороны надпись: “Царю-Отцу Александру II, Полтавский институт, 1818—1881 год”. На остальных трех сторонах следующие надписи: “Царю-Освободителю”, “Царю-Мученику”, и затем — числа, месяцы и годы посещения Государем института: 10 октября 1837; 7 сентября 1850; 31 августа 1853; 12 сентября 1859; 15 августа 1861; 16 сентября 1863; 28 сентября 1867; 18 августа 1872 г.г. Высота памятника от фундамента 4 арш. 10 вер. Бронзовый бюст в Бозе почившего Государя изготовлен в С.-Петербурге на фабрике Моранда, по модели генерал-адъютанта Тимошева; пьедестал сделан на фабрике Винченти в Севастополе, а ступени возвышения в Кременчуге. Стоимость памятника 1200 рублей **).

**) См. о нем “Полтавские Епархиальные Ведомости”, 1884 г.. № 20, стр. 943—949 и “Исторический Вестник”, 1884 г, т. ХVIII, ноябрь, стран. 501—502 в отделе “Смесь”.

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 756-757

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 314-316

Інститут шляхетних панн
Видання Паперового маг. Лоповок і Кайдановський

Інститут шляхетних панн і Келінський проспект

Інститут шляхетних панн

Інститут шляхетних панн

Інститут шляхетних панн
Видання Паперового маг. І. А. Дохмана