Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

За сто літ

“За сто літ. Матеріали з громадського і літературного життя України 19 і початку 20 ст.”.

Вийшло 6 книг за редакцією М. Грушевського (1927—1930 рр.), в яких вміщені наукові повідомлення, документи і спогади. Цілий ряд матеріалів стосується Полтавщини, зокрема: М. Бужинського (“До біографії В. Л. Лукашевича”, “Відозви в 1883 році на Полтавщині”), М. Возняка [“З років заслання Петра Єфименка на Архангельщину (Листування з Олександром Кониським рр. 1863—1867)”], М. Гніпа (“До біографії І. П. Котляревського”), Д. Граховецького (“До біографії І. П. Котляревського”, “З видавничої діяльності Б. Грінченка та Полтавського губернського земства в 1890 р.”), А. Дучинського [“Революційна українська партія (РУП) на Полтавщині за архівними матеріалами 1901—1905 років”], П. Клепацького [“Дворянське земське ополчення (“козаки”) 1812 р. на Полтавщині”], А. Козаченка (“До історії ліберального руху 40-х років на Україні. “Діло поміщиків Закревських””), В. Міяковського [“Опанас Маркович у Кирило-Мефодіївському братстві”, “Люди сорокових років (Кирило-Мефодіївці в їх листуванні)”], П. Пущинського (“Службове листування І. П. Котляревського”), Ф. Савченка [“І. П. Котляревський в обороні своїх авторських прав”, “Листи П. П. Чубинського до Я. П. Подонського (1860—1867)”], О. Тулуба (“Михайло Старицький в боротьбі з цензурою 1880-х років”), Ю. Циганенка (“До історії відкриття пам’ятника Котляревському”).

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 276