Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Земское ремесленное училище

Полтавське земське ремісниче училище — перша навчальна професійна школа на Полтавщині.

Засновано 29 листопада 1878 р. губернським земством у містечку Дігтярях Прилуцького повіту (тепер Чернігівської області) на садибі з будівлями, подарованими українським поміщиком, меценатом і громадським діячем Г. П. Галаганом. Мала відділи: слюсарний, ковальський, столярний і ливарний. Училище випускало техніків і ремісників для сільськогосподарського виробництва, давало загальну початкову освіту. Навчалися хлопці віком з 13 до 16 років. Курс навчання — 4 роки.

У червні 1897 р. училище з Дігтярів перевели до Полтави і воно стало 5-класним. Мало двоповерховий навчальний корпус, майстерні, де могли працювати до 150 вихованців, інтернат на 100 чол. З 1900 р. учні займалися художньо-ковальським і різьбярським ремеслами, вивчали котельну і мідну справи. За перші 25 років існування училище підготувало 360 фахівців (167 — 1901, 162 — 1912). Майстри Ю. Г. ГессеК. М. КрамінгА. К. ЛінгенВ. В. Лопатін. Вироби учнів училища експонувалися на багатьох виставках України та Росії. Розміщувалося на Сінному майдані (тепер вул. Пушкіна № 56).

 

Полтавское земское 5-ти классное ремесленное училище на Сенной площади, с интернатом на 65 человек, с преподаванием в нем кузнечного, слесарного, столярного и токарного мастерства; помещается в собственных зданиях, построенных на счет Полтавского губернского земства. Для интерната нанимается особое помещение. На содержание училища отпускается от Полтавского губернского земства 20000 руб. и от уездных земств и частных лиц 125 руб. за каждого интерна. Первоначально было открыто губернским земством 29 октября 1878 г. в с. Дегтярях, Прилукского уезда, в пожертвованной Г. П. Галаганом усадьбе с парком в 16 десятин. В 1894 г., 11 сентября, в губернском собрании решено училище это перевести в Полтаву, где 2 июня 1896 г. совершена закладка зданий для ремесленного училища, которые окончены постройкой и освящены 10 декабря 1897 г. Постройка всех зданий обошлась земству в 119825 руб. 93 коп. В с. Дегтярях, где было переведенное в Полтаву училище, 15 мая 1898 г. открыта учебная мастерская для обучения ткачеству женщин *).

*) См. о нем “Полтавские Губернские Ведомости”, 1894 г. №№ 78, 79 и 80.

Бучневич В. Е. Записки о Полтаве и ее памятниках. 2-е изд. Исправл. и дополн. Полтава. 1902 г. Стр. 318-319