Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса ТристановаПарафіяльні школи

Парафіяльні школи — початкові однорічні школи першої ланки освіти в дореволюційній Росії.

Опубліковано 4 роки тому

Друга чоловіча гімназія

Відкрита 15 серпня 1907 р. як навчальний заклад для дітей дворян й утримувалася на кошти полтавського дворянства.

Опубліковано 4 роки тому

Перша чоловіча гімназія

Заснована в 1808 р. Кількість учнів — 49. Першим директором гімназії був І. Д. Огнєв, попечителем — В. П. Кочубей, який передав їй мінералогічний кабінет (1789 одиниць зберігання).

Опубліковано 4 роки тому

Земские школы

Земські школи — загальноосвітні школи в дореволюційній Росії, які відкривалися й утримувалися земствами в сільській місцевості.

Опубліковано 4 роки тому

Женская гимназия О. П. Вахниной

Жіноча гімназія О. П. Вахніної. Заснована О. П. Вахніною у 1909 р. Мала 7 класів з одним підготовчим та 8-м педагогічним.

Опубліковано 4 роки тому

Женская гимназия Н. А. Старицкой

Жіноча гімназія Н. О. Старицької. Створена у 1908 р. на базі училища 1-го розряду Н. О. Старицької, яке існувало з початку 20 ст.

Опубліковано 4 роки тому

Женская гимназия Мариинская

Маріїнська жіноча гімназія. Заснована 15 червня 1860 р. як Полтавське Маріїнське училище 1-го розряду.

Опубліковано 4 роки томуДетская трудовая колония

Полтавська дитяча трудова колонія. Створена у 1933 р. працівниками органів НКВС Полтавщини як навчально-виховний дитячий заклад для колишніх безпритульних та сиріт. Містилася в Полтавському Хрестовоздвиженському монастирі (тепер вул. Свердлова № 2). Припинила свою діяльність наприкінці 30-х рр.

Опубліковано 4 роки тому

Гімназії

Гімназії – середні загальноосвітні навчальні заклади в дореволюційній Росії (державні і приватні, чоловічі і жіночі).

Опубліковано 4 роки тому

Церковно-приходская железнодорожная школа

Церковно-приходская железнодорожная школа по Рождественской улице, в д. К. Ф. Нечипоренка, для обучения детей лиц, служащих на Харьково-Николаевской жел. дороге; содержится на средства последних и отпускаемые управлением этой дороги.

Опубліковано 4 роки тому

Первая церковно-приходская женская школа

Первая церковно-приходская женская школа при Троицкой церкви, что на Сенной площади, открыта по постановлению Свято-Троицкого братства 20 августа 1895 г. в наемном помещении, а 14 сентября того же года временно была помещена в подаренном церкви Л. В. Колесниковым доме при квартире псаломщика.

Опубліковано 4 роки тому

Соборно-Богородичная церковно-приходская женская школа

Соборно-Богородичная церковно-приходская женская школа [при церкви Рождества Богородицы] открыта 15 ноября 1894 г., в ознаменование 50-ти летнего юбилея служения в священном сане епископа Илариона; содержится на средства собора и причта.

Опубліковано 4 роки тому

Церковно-приходская школа для мальчиков

Церковно-приходская школа для мальчиков при Преображенской церкви, в Тупом переулке, в церковном доме (бывшем ст. сов. В. И. Афанасьева); открыта 10 февраля 1891 года.

Опубліковано 4 роки тому