Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Парафіяльні школи

Парафіяльні школи — початкові однорічні школи першої ланки освіти в дореволюційній Росії.

Перші парафіяльні школи на Полтавщині виникли у 18 ст. при церквах. У 1740—1748 рр. їх налічувалось близько 500. У Лубенському полку полковник Кулябка організував школи (1760) у кожній сотні. У них навчалося 1300 хлопчиків віком від 12 до 15 років. Вчителями були церковні служителі та мандрівні дяки. Вивчали граматику, буквар, часослов, псалтир, письмо. На кінець 18 ст. парафіяльні школи практично зникли, оскільки не були передбачені церковними штатами. Знову почали відкриватися згідно з попередніми правилами Міністерства народної освіти 1803 р. і статутами 1804 і 1828 рр.

Активну участь у відкритті сільських парафіяльних шкіл взяли місцеві прогресивні діячі, які засновували школи (близько 20) власним коштом: С. В. і І. В. Капністи — у селах Пузиковому і Трубайцях (1832), Бригадирівці (1842), П. КапністО. Магденко — в Глобиному і Миколаївці (1835, тепер Фрунзівка), О. В. Капніст — в Обухівці (1836), Ковалівці (1841), графиня Розумовська — у Карлівці (1837), М. А. Цертелєв і Г. П. Ґалаґан — в Андріївці і Сокиринцях (1838), В. Паульсон — у Городищі (1844), Є. П. Гребінка — у Рудні (1847) та ін.

Для дітей німецьких колоністів були відкриті парафіяльні школи з відділенням для дівчат у Костянтинограді (1819), Полтаві (1825) та Кременчуці (1832), які утримувалися на громадські кошти. З 1842 р. почали створюватись парафіяльні школи у державних селах коштом сільських громад і Міністерства державних маєтностей. Діяли згідно з статутом 1828 р. На середину 19 ст. їх налічувалось близько 100, в яких навчалося 5 тис. хлопчиків і дівчаток. Предмети викладання: закон божий, читання, письмо, перші арифметичні дії; навчали доглядати за садом й городом.

Термін навчання в сільських школах — 4—6 місяців, у міських — один рік. У Роменському парафіяльному училищі з 1850 р. вчителем Хвостиковим було запроваджено метод взаємного навчання, оскільки там навчалося близько 100 учнів. Він навчав най здібніших учнів, які в свою чергу, навчали решту. На 1844 р. у парафіяльних школах Полтавщини навчалося 2210 учнів, з них 866 — діти податних станів, 72 — купців, 16 — духовенства, 1256 — дворян та обер-офіцерів. На 1861 р. налічувалось 285 шкіл, на 1917 р.: міських двокласних — 2, однокласних — 23. Парафіяльні школи Міністерства державних маєтностей з 1868 р. перейшли у відання земств.

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 634-635