Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова

Генеральное следствие о маетностях

Генеральне слідство про маєтності – розмежування маєтностей між їхніми власниками на Лівобережній Україні у 1729-1730 рр. з метою узаконення передачі в спадщину тимчасових володінь та збільшення прибутків у казну.

Влітку 1729 р. в усі полки Лівобережної України, у т. ч. в Київський, Переяславський, Прилуцький, Гадяцький, Лубенський, Миргородський і Полтавський, прибули канцеляристи, які, переїжджаючи з села в село, з’ясовували, коли було засновано село, кому воно належало, збирали документи, що підтверджували право на володіння тощо. Зібраний матеріал систематизувався і перевірявся в полках і вносився до книг. Так виникли полкові книги Генерального слідства про маєтності. Їх звезли в Глухів, де в січні 1731 р. вони були розглянуті полковою і генеральною старшиною. Всі маєтності були розподілені на шість розрядів: старшинські; одержані за заслуги по грамотах та універсалах; ратушні; вільні; сумнівні; монастирські. На підставі цього поділу книги переписали і скріпили підписами. Один примірник відіслали в Колегію іноземних справ (тепер зберігається в Центральному державному архіві давніх актів Росії, мікрокопія – у Центральному державному історичному архіві України у Києві). Оповіді старожилів і особливо документи, вміщені в кінці книг (універсали, пожалування тощо), важливе джерело для вивчення багатьох питань в історії України кінця 17 – 1-ї половини. 18 ст., зокрема для вияснення шляхів зростання феодального землеволодіння після визвольної війни українського народу під керівництвом Б. Хмельницького і стану на 1730 р. Крім того, в документальних матеріалах Генерального слідства про маєтності знайшли відбиття питання заселення краю, наявність у старшини млинів, будинків та інших промислів, про закріпачення селянства, про класову боротьбу, становище міст і міського населення.

Полтавщина: Енциклопедичний довідник (За ред. А.В. Кудрицького.- К.: УЕ, 1992). Стор. 167-168