Історія Полтави


Сайт Бориса Тристанова

↵ Повернутись на головну
Підтримка проекту:

Карта ПриватБанку
4149 4390 0512 1235

Історія Полтави

Сайт Бориса Тристанова
Намісницькі правління

Намісницькі правління. У дореволюційній Росії виконавчі органи при намісниках.

Опубліковано 4 роки тому

Еврейский комиссариат

Еврейский комиссариат, Центральный комиссариат по еврейским национальным делам, правительственный орган советской власти для проведения среди евреев национальной политики коммунистической партии.

Опубліковано 4 роки тому

Дворянские комитеты

Дворянські комітети – губернські органи, ств. спец. рескриптом імп. Олександра II з метою розроблення проекту положень про умови скасування кріпацтва в Російській імперії.

Опубліковано 4 роки тому


Губернские магистраты

Губернські магістрати (Київський, Новгород-Сіверський, Полтавський, Чернігівський) створені у 1782 р. у відповідності з “Установленням про губернії” 1775 р.

Опубліковано 4 роки тому

Правління гетьманського уряду

Правління гетьманського уряду – орган, створений російським урядом у 1734 для управління Гетьманщиною.

Опубліковано 4 роки тому

Російські реформи 1860-70-х років в Україні.

Вирішальним поштовхом, який змусив царський уряд взятися за реформи, була поразка Росії у Кримській війні 1854-56. Урядова програма передбачала відміну кріпосного права, реорганізацію армії, реформування суду, фінансової і шкільної систем, створення міського та земського самоврядування тощо.

Опубліковано 4 роки тому

Генеральное следствие о маетностях

Генеральне слідство про маєтності – розмежування маєтностей між їхніми власниками на Лівобережній Україні у 1729-1730 рр. з метою узаконення передачі в спадщину тимчасових володінь та збільшення прибутків у казну.

Опубліковано 4 роки тому

Генеральная опись Левобережной Украины 1765-1769 гг.

Генеральний опис Лівобережної України 1765-1769 рр. – перепис населення і господарств Лівобережної України з метою запровадження нового, підвищеного державного оподаткування.

Опубліковано 4 роки тому

Генерал-губернатор

Генерал-губернатор – в Російській імперії з 1775 – вища урядова особа в губернській адміністрації, яка очолювала генерал-губернаторство. До 1775 звання Г.-г. було почесним.

Опубліковано 4 роки тому